+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sanat akımının özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sanat akımının özellikleri
  Sanat akımlarının özellikleri

  Doğalcılık / Natüralizm Özellikleri

  -19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında ortaya çıkan sanat ve edebiyat akımıdır.

  -Nesnelerin olduğu gibi betimlenmesi anlayışı bu dönemde iyice önem kazandı.


  -Gerçekçiliğin zenginleştirilmesine neden oldu.


  -Yeni konular ortaya çıkardı.


  -Biçimi öne çıkarmak önemini kaybetti.

  İzlenimcilik / Empresyonizm Özellikleri

  -Avrupa sanatını 200 yıl boyunca etkileyen akademik eğitimin sınırlayıcı tutumuna karşı bir duruş geliştirdiler.


  -Aslına benzerlik, tarihsellik, duygusallık kabul gören değerler hâline geldi.


  -İzlenimciler, ışığa çok fazla önem verdiler. Renk nesneden yansıyan ışık anlamına geliyordu.


  -Doğadaki rengi ve ışığı nesnel bir anlatımla tasvir etmeye çalıştılar.

  -Hava koşulları, mesafe gibi nedenlerle nesnelerin doğa içinde aldığı farklı renkleri tespit etmeye ve tuvallerine geçirmeye çalıştılar.

  Fovizm Özellikleri

  -Boyaların saf ve parlak kullanımı ile yaratılan patlama duygusu belirgindi.


  -Duygusallık, şiddet ve tepkiyle birlikte fırtınalı bir biçimde hissediliyordu.


  -Tıpkı İzlenimciler gibi doğa doğrudan tasvir edildi.


  -Üç boyutlu mekânı geleneksel olarak yorumlamak yerine renklerin hareketiyle tanımlamak anlam kazandı.

 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Kübizm Özellikleri

  -Bu akımın sanatçıları çevresindeki her şeyi geometrik biçimler olarak görürler.

  -Kübizmi Empresyonist görüşe bir tepki olarak incelemek yerinde olur.
  -Sanatın gelişiminde bir devrim olarak nitelenen Kübizm, geleneksel perspektife, ışık- gölge kullanımlarına ve sanatı doğanın taklit edilmesi olarak gören kuramlara karşı çıkmış; doğadaki biçim, doku, renk ve mekânları taklit etmek yerine, parçalara ayrılmış nesneleri çeşitli yönlerden aynı anda algılanabilecek biçimde yan yana getirerek yeni bir gerçeklik yaratmıştır.
+ Yorum Gönder