+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İyonik birleşiklerin neden hep katı oldugunu açıklayınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İyonik birleşiklerin neden hep katı oldugunu açıklayınız
  İyonik birleşiklerin neden hep katı oldugunu açıklayınız

  İyonik birleşiklerin katı oldugunu hakkında bilgi

  İyonik birleşiklerin katı oldugu ilgili genel blgi  1: Ametal ile metal elementlerin bir araya gelmesiyle meydana gelen iyonik bağlar arasında çok kuvvetli bir elektrostatik kuvvet var. Bu kuvvet neticesinde erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Aynı zamanda oda sıcaklığında iyonik bileşikler kristal yapı halinde bulunurlar bu yüzden de katı haldedirler.

  2:İyonik bağlı bileşiklerin erimiş hâllerinde ve çözeltilerinde, molekül formülünden söz edilemez; çünkü iyonlar serbest hâle geçmişlerdir. Katı hâlde zaten molekül yoktur; formül birim vardır.

  3:İyonik bileşikleri oluşturan birimler atom değil iyonlardır. İyonlar elektriksel itme ve çekme etkisiyle bir araya gelerek düzenli sayıda komşu ve zıt yüklü iyonun çekimi etkisindedir.
  Kristal örgü yapısı nedeniyle iyonik bileşiklerin formülü maddedeki atomların sayıları oranını yansıtan en basit formüldür.
  İyonik bileşikler suda iyi çözünürler. Su moleküllerinin – uçları(oksijen tarafı) pozitif, + uçları ise negatif iyonlara doğru yönlenir.
  Bu nedenle iyonik bileşikler suda iyi çözünürler.
  Kimyasal tepkimelerde katı “k” ile sıvı “s” ile gaz “g” ile sulu çözelti ise “suda” olarak gösterilir.

  Bazı iyonik bileşiklerin suda çözünmesi
  NaCl (k) ---------> Na+ (**) + Cl– (**)
  CaCl2 (k) ---------> Ca+2 (**) + 2Cl– (**)
  KNO3 (k) ---------> K+ (**) + NO3– (**)
  Al2(SO4)3 (k) ---------> 2Al+3 (**) + 3SO4-2 (**)
  NH4NO3 (k) ---------> NH4+ (**) + NO3– (**)
  CH3COONa (k) ---------> CH3COO– (**) + Na+ (**)

 2. Acil

  İyonik birleşiklerin neden hep katı oldugunu açıklayınız isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


iyonik bileşiklerin neden hep katı olduğunu açıklayınız