+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Deneme Türünün Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Deneme Türünün Özellikleri
  Deneme Türünün Özellikleri Nelerdir

  Denemede konu özgürce seçilir
  İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşama, ölüm, aşk, sanat, felsefe, din, ahlâk, töre, bilim, siyaset vb) denemenin konusu olabilir
  Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar
  Dili doğru ve güzel kullanır
  Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir
  Kendi duygularının dışında başkalarının düşüncelerine de saygı duyar
  Denemeci ele aldığı konuyu içtenlikle anlatır
  Denemeci, bayağı bir anlatıma inmeden terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir üslubu tercih eder
  Denemeci, denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varmak amacında değildir
  Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, öğretici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır
  Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır
  Denemecinin öne sürülen her düşünce ya da savı doğrulama, kanıtlama gibi bir kaygısı yoktur Deneme, makale ve eleştiriden bu yönüyle ayrılır
  Deneme yazarı birçok kaynaktan beslenir: Felsefî, sosyolojik, tarihî tema ve olay*ların yanında bilimsel veriler ve ünlü kişilerin özdeyişleri olabilir Yine de denemeci seçtiği konuyu farklı bir yaklaşımla işler
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Deneme türü yazılan yazıların hiç bir konu sınırlı değildir. yani deneme yazan kişi her konu ile ilgili yazı yazabilir. bunun dışında deneme türlerine dikkat edildiği zaman yazar kendisi ile konuşmaktadır bu da denemenin bir özelliğidir.
+ Yorum Gönder