+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kimya Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kimya Nedir
  Kimya Nedir


  Maddenin özelliklerini, yapisini, ayri ayri maddeler arasindaki ilgi ve değişmeleri inceleyerek, bu değişmelerin bağli olduğu kanun ve kurallardan söz eden bilimdir.


  Kimya

  Maddelerin yapılarıyla, özellikleriyle, geçirdikleri değişimler ve bu değişimler sırasındaki enerji alışverişleriyle ilgilenen bilim dalına kimya denir. Kimya sözcüğü Eski Mısır dilinde ‘Dünya’ anlamına gelen‘kem’ sözcüğünden türemiştir. Doğada bulunan ya da yapay olarak üretilen her madde, bazı temel maddelerin birleşiminden oluşur. Bu maddelere element denir.Örneğin hidrojen, oksijen, karbon vedemir birer elementtir. Doğada 94 çeşit element vardır. Bütün maddeler elementlerin değişik oranlarda birleşmesiyle oluşur ve bunlara ‘bileşik’ denir.

  inorganik kimya (Anorganik kimya)

  İnorganik kimya, (anorganik kimya olarak da bilinir) inorganik, organik olmayan, yani karbon-hidrojen bağı içermeyen bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını inceleyen kimya dalı. Anorganik ve organik kimyayı birleştiren organometalik bileşikler, organometalik kimya adında başka bir dalı oluşturur.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kimya demek maddelerin özelliklerini onların taneciklerini ve maddelerin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. bu bilim adlı kimya bilimselş çalışmalara bağlı olarak incelemeler yapmaktadır. yani hiç bir şeyi atarak değil iyice araştırma yaptıktan sonra söylemektedir.
+ Yorum Gönder