+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Metil hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Metil hakkında bilgi
  Metil hakkında bilgi


  CH 3 formülü ile gösterilen, en basit ve yaygın olan organik radikal. Kolaylıkla görülebilir ki metan (CH 4 ) molekülünün bir hidrojen kaybetmiş haline karşılık

  gelmektedir. Bunun için kararlı bir yapısı yoktur. Zaten organik reaksiyonlardaki mevcudiyeti bir anlıktırmetil

  Radikal terimi, karbon bileşiklerinin kimyasında yaygın bir kullanım görürken, diğer elementlerin kimyasında kullanılmaz. Bu terim esas itibariyle birkaç atomdan meydana gelmiş bir grubun, birçok benzer bileşikte aynı kimyasal özellikleri göstermesinden kaynaklanmıştır. İnorganik radikaller sülfat

  (SO 4 ), nitrat (NO 3 ) ve amonyum (NH 4 ) gibi gruplardır. Modern iyonlaşma teorisi geliştirildiğinde, bu

  grupların, kendilerini ihtiva eden bileşiklerin, dielektrik sabiti yüksek olan sıvılarda çözünmeleriyle ortaya çıktıkları tespit edilmiştir.

  İyonlaşma, organik kimyada çok az yaygın bir olaydır. Nitekim nispeten az sayıda organik radikalin ömrü saniyenin bir kesrinden uzundur. Bununla beraber, böyle ayrı grupları düşünme fikri, bunların organik bileşikler üzerindeki etkilerini daha fazla anlamak bakımından faydalı olup, hala da geçerlidir. Hidrokarbon radikalleri genel olarak, bir hidrokarbondan bir hidrojenin uzaklaştırılmış haline karşılık
  gelip isimlendirilmeleri de bu prensiplerdir. Mesela metil (CH 3 ), metandan (CH 4 ); butil (C 4 H 9 ), butandan (C 4 H 10 ) ismini alır. Bir istisna olarak fenil (C 6 H 5 ) söylenebilir. Benzer olarak benzenden (C 6 H 6 ) gelmesi düşünülebilirken ismi fenolden (C 6 H 5 OH) gelir.
 2. Acil

  Metil hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder