+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Çok Sözcüğün Kökeni Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Çok Sözcüğün Kökeni
  Çok Katlı Sözcüğün Kökeni

  Çokkatlı sözcüğünün Almanca karşılığı Mannigfaltigkeittır (çokyönlülük, çeşitlilik vs) Bu terim, ilk kez Riemann Habilitation metninde (1854) kullanmıştır
  Yerel olarak n boyutlu uzaya benzeyen ama her noktasında farklı eğriliklere sahip olabilecek bir uzay tasarlamış ve bu tür bir uzaya Mannigfaltigkeit adını vermiştir Habilitation’unda şu satırları okumakta yarar var:

  “ [] n katlı uzamın (n-fold extent) bir noktasındaki eğriliğine kavranabilir bir anlam verebilmek için şuradan başlamalıyız: bir noktadan başlayan bir jeodezik, ilk yönü verildiğinde tek bir biçimde tarif edilmiş olur Buna göre, o noktadan ve verilen yüzey-yönleriyle başlayan tüm jeodezikler gözönüne alındığında, yüzeyin o noktasında bir eğrilik belirlenmiş olur Bu eğrilik, aynı zamanda içinde bulunulan n katlı sürekliliğin (n-fold continuum) o noktada o yüzey yönünde eğriliğidir

  Uzaya uyarlamadan önce, düz çokkatlılar (flat manifoldness) hakkında genel saptamalar yapmak gerekiyor Düz bir n katlı uzamda toplam eğrilik her noktada her yönde sıfırdır. Eğriliği tamamen sıfır olan çokkatlılar, eğriliği sabit olan çokkatlıların özel bir durumu diye düşünülebilir.
  ”

  Görüldüğü gibi Riemann bu terimi yaratırken, daha sonra Riemann Geometrisi diye anılacak geometriyi kuruyordu Kullandığı Faltig sözcüğü, kat kat hissinden çok eğriliğin değişmesi yüzünden uzamın bükülüp kırışmasına işaret ediyordu William Kingdon Clifford 1873te Nature’da yayınlanan çevirisinde bu sözcüğü “manifoldness” olarak karşılamıştır Türkçe’ye çeviri bu sözcük üzerinden yapılmıştır

  Fransızca variété terimiyse, (İngilizce’deki variety terimi gibi) cebirsel geometride analitik çokkatlılara işaret eder
 2. Acil

  Çok Sözcüğün Kökeni isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder