+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Çok Katlı Matematiksel Tanım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Çok Katlı Matematiksel Tanım
  Çok Katlı Matematiksel Tanım

  (Kenarı olmayan) n boyutlu çokkatlı, aşağıdaki koşulları sağlayan bir topolojik uzaydır:


  * Hausdorff’tur;
  * Herhangi bir noktasının çevresinde öyle bir açık komşuluk bulunabilir ki bu komşuluk Rn’nin açık bir alt kümesine homeomorfiktir;
  * (Kimi tanımlarda) İkinci sayılabilirlik özelliğini sağlar;
  * (Kimi tanımlarda) Parakompakttır

  Yukarıki tanımda ikinci koşulda Rn yerine, üst yarı Öklit uzayını (yani Rn’de sonuncu koordinatı negatif olmayan noktaların kümesi) temsil etmek üzere Hn konduğunda, bu tanım, kenarı olan (kenarlı) topolojik bir çokkatlı tanımına dönüşür Bu durumda ikinci koşulda homeomorfizma sözcüğünün anlamlı olabilmesi için Hn üzerinde bir topoloji bulunması gerekir Bu topoloji standart olarak Rn’den tetiklenen topolojidir M çokkatlısının bir noktası x, Hn’de açık V kümesine homeomorfik x ‘in açık komşuluğu U olsun Bu homeomorfizma altında x, V ‘nin kenarına gönderiliyorsa, x noktasına çokkatlının kenar noktası, tüm kenar noktaların kümesine çokkatlının kenarı denir

  Örneğin, düzlemde başnoktaya uzaklıkları 1den büyük olmayan kümeyi ele alalım Bu kümeye (kapalı) disk denir ve 2 boyutlu bir çokkatlıdır Kenarı bir çemberdir Çember 1 boyutlu bir çokkatlıdır Kenarı yoktur

  n boyutlu, kenarlı bir çokkatlının kenarı, n-1 boyutlu bir çokkatlıdır Bir çokkatlının kenarının kenarı yoktur (boşkümedir)

  Bir çokkatlının içinde bir topolojik altuzay aynı zamanda bir çokkatlıysa, bu altuzaya altçokkatlı denir Yukarıda bir çokkatlının içinde verilen tüm çokkatlılar altçokkatlı örnekleridir
 2. Acil

  Çok Katlı Matematiksel Tanım isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder