+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Geçiş dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Geçiş dönemi








  Geçiş dönemi

  Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında "ortak üye" lik ilişkisi kuran Ankara Antlaşması’ na göre Hazırlık Döneminden sonra Türkiye’nin girmesi ön görülen dönem. Hazırlık Dönemi’nin prensip olarak beş yıl sürmesi ön görülmüştü, fakat gerektiğinde bu süre 12 yıla kadar uzatılabilecekti.

  Türkiye Hazırlık Dönemini uzatma yoluna gitmeyip süre dolduğunda Geçiş Dönemi’ne katılmak için görüşmelere başladı. Görüşmeler 23 Kasım 1973 tarihinde Katma Protokol’un imzalanması ile sonuçlandı. Ancak Katma Protokol’un ilgili ülke Parlamentolarınca onaylanması normal olarak zaman alacağı için 1 Eylül 1971 tarihinde bir Geçici Anlaşma ile Katma Protokol’ün ticari hükümleri uygulamaya kondu. Katma Protokol’un onaylanma işlemleri ise 1 Ocak 1973 tarihinde tamamlandı.

  Geçiş Döneminin gerçekleşme koşulları, usulleri, sıra ve süreleri Katma Protokol’de gösterilmiştir. Geçiş Dönemi’nin başlıca amacı sanayi malları üzerinde Türkiye ile AET arasında Gümrük Birliğini gerçekleştirmekti. Bunun için de söz konusu malların gümrük resim ve harçlarının sıfıra indirilmesi, ithalat kotalarının kaldırılması ve Türkiye’ ninAET’nin Ortak Gümrük Tarifesi’ ne kendini uydurması ön görülüyordu. Katma Protokol ayrıca AET’nin Türkiye’nin tarımsal ihraç ürünlerine tercihli tarifeler uygulaması, Avrupa Yatırım Bankası kanalıyla Türkiye’ye mali yardım yapılması ve 1986 dan sonra Türk işçilerinin Topluluk’ta serbest dolaşımı ilkelerini benimsiyordu.

  Katma Protokolün yürürlüğe konmasıyla Topluluk, Türkiye çıkışlı sanayi malları üzerindeki gümrük tarifelerini sıfıra indirmiş ve miktar kısıtlamalarını kaldırmıştır. Ancak tekstil mamulleri, bazı petrol ürünleri ile işlenmiş bazı tarım ürünleri (salça ve şeker gibi) bunun dışında tutuluyordu. Türkiye ise bazı sanayi mallarında tarifeleri 12 yılda, bazılarında ise 22 yılda tamamen kaldıracak biçimde iki ayrı liste hazırlamıştı. Daha az rekabetçi olanlar 22 yıllık listeye konuyordu.

  Katma Protokol’ün, Geçici Anlaşma ile yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye ticari yükümlülüklerini yerine getirmeye başlamıştı. Şöyle ki gümrük tarifelerinde, ilki Geçici Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 Eylül 1971 tarihinde olmak üzere indirim yapılmış ve kotaya tabi ithalat da libere edilerek AET lehine konsolide edilmişti. Ancak daha sonraları baş gösteren anlaşmazlıklar dolayısıyla Türkiye AET ilişkileri 1977 ortalarında dondurulmuştur. Bundan sonra ancak 1987 de Türkiye’nin tam üyelik başvurusu ile ilişkilerde yeni bir dönem başlayacaktır








 2. Acil

  Geçiş dönemi isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder