+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Çevre kirliliği nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Çevre kirliliği nedenleri
  çevre kirliliği

  1-
  Göçler ve düzensiz şehirleşme,
  2- Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı,
  3- Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,
  4- Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,
  5-Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava
  kirliliği,
  6-Motorlu araçlar ve deniz araçları,
  7-Maden, kireç, taş ve kum ocakları,
  8- Gübre ve zirai mücadele ilaçları,
  9- Atmosferik olaylar ve doğal afetler,
  10-Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,
  11-Katı atıklar ve çöp,
  12-Sulak alanların ve göllerin kurutulması,
  13-Arazilerin yanlış kullanımı,
  14-Kaçak avlanma,
  15-Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen
  radyasyon,
  16-Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Çevre kirliliği gibi hayatı zorlaştıran şeyleri insanlar yapmaktadır. çünkü doğa çöp üretmediği için çevreyi de kirletmez. insanlar yerlere attıkları çöpler ile toprağa attıkları plastik ve pil gibi toprağa karışmayan maddeleri atarak çevreyi kirletmektedir. ve çevre kirliliği yüzünden dünyanın dengesi değişmektedir.
+ Yorum Gönder