+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Alaşım nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Alaşım nedir
  alaşım nedir kısaca

  İki veya birkaç maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen karışıma alaşım denir.

  Alaşımda cıva bulunursa malgama adını alır. Cıva yalnız demir ve platin madenleriyle malgama yapmaz. Madenlerin çeşitli özellikleri vardır. Bazı madenler yumuşak yalnız başına kullanılamazlar. Altın ve gümüş gibi. Bazı madenler ise döküme elverişli değildirler. Bakır gibi, bazıları kolayca aşınabilirler. Bazıları dayanıklı veya dayanıksızdırlar. Bazıları yüksek ve bazıları da alçak sıcaklıkta ergirler. İşte madenlerin gösterdikleri bu çeşitli özelliklerden ötürü teknikte layıkıyla faydalanmak için ve daha elverişli olmalarını temin amacıyla alaşımlar yapıldı. Mesela bakır döküme elverişli olmadığından bakırı kalayla birlikte eriterek tunç ve çinko ile eriterek pirinç alaşımları yapıldı. Alaşımlar; kendisini meydana getiren madenlerin erime noktalarından daha aşağı derecede eridikleri için teknikte kullanılmaya elverişlidirler.

 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Alaşım bir metal elementin en az bir metal ile karışımıdır ve bu karışım yine metal bir karışım olur ancak çıkn karışım o elementlerin özelliklerinden farklı özellikler gösterirler.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Alaşım iki metalin birlikte oluşturdukları homojen karışımlara verilen addır. bu yöntem ile bir çok alanda maddelerin kullanım alanları genişlemektedir. bunun dışında alaşımlar oluştukları zaman metallerin yani oluştukları metallerin özelliklerini göstermemektedirler.
+ Yorum Gönder