+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Türk Moğol İmparatorluğu Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Türk Moğol İmparatorluğu Hakkında Yazı
  TÜRK - MOĞOL İMPARATORLUĞU (1196 -1227)


  Timuçin ( Temurçin) hem baba hem de anne tarafından tam bir Moğol'dur. Yeso-key'in oğlu olarak 1155 yılı civarında doğmuştur. Babası öldükten sonra zor durumda kalan Timuçin, komşu Moğol kabilelerinin saldırılarına uğramıştır. Bu kabilelerden biri olan Merkitlerin saldırısını kan-kardeşi Camuka'nın da yardımıyla önlemiştir.

  İlk yıllara göre oldukça güçlenmiş olan Timuçin, 1196'da tüm Moğol kabilelerinin Senkur Çayı boyunca topadıkları Kurultay'da Cengiz unvanıyla han seçilmiştir. Cengiz Han ilk olarak Moğolistan'daki kabileleri kontrol altına almıştır. Tatarlar, Naymanlar, Karaitler ve Merkitlerle savaşan Cengiz Han bu kabileleri itaati altına almıştır. Böylece Moğolistan'da tek hâkim olmuştur. 1206'da Onon Irmağı boyunda toplanan Büyük Moğol Kurultayında Cengiz Han Büyük Han seçilmiştir. 1218'de Karahitaylıların hâkimiyetine son vermiş ve Doğu Türkistan'ın tamamını ele geçirmiştir. Harzemşah-larına gönderilen ticaret elçilerinin öldürülmesi ve mallarının yağmalanması üzerine Harzemşahlar-la savaşarak 1220'de bu devlete son vermiştir. Böylece Maveraünnehir'i ele geçirerek Hazar De-nizi'nin kuzeyinden Avrupa'ya yönelme fırsatı bulmuştur.

  Cengiz Han 1227'de ölmeden önce yerine Ögeday'ı veliahd olarak bırakarak ülke topraklarını oğullan arasında paylaşmıştır. Moğol törelerine göre; en büyük oğul ana yurttan en uzak yerleri, en küçük oğul ise ataocağını alırdı.

  Buna göre en büyük oğul Cuci Balkaş Gölü'nün batısının, en küçük oğlu Tuluy ise Moğolistan'ın iç kesimlerinin yönetimini üstlenmiştir. Cengiz Han'ın ölümüden sonra Moğol Devleti dört parçaya ayrılmıştır.


  Cengiz Han'ın kurduğu devlete Türk - Moğol İmparatorluğu denmesinin nedeni; bu devleti oluşturan kavimlerin büyük bir kısmının Türk olmasıdır. 2. Acil

  Türk Moğol İmparatorluğu Hakkında Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder