+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Taşıma Kapasitesi Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Taşıma Kapasitesi Hakkında Yazı
  Taşıma Kapasitesi


  Belirli bir zamanda belirli bir çevrenin destekleye bileceği maksimum popülasyon yoğunluğuna ta şıma kapasitesi denir. Taşıma kapasitesi sabit bir değer olmayıp sınırlı kaynakların bolluğu ile za man ve mekana bağlı olarak değişebilir. Örneğin yarasalar için taşıma kapasitesi, böceklerin bol olduğu ve tünemek için oyukların bulunduğu bir ortamda yüksektir. Ancak aynı büyüklüğe sahip olan ve bol besin bulunduran farklı bir alanda tü nemek için gerekli oyukların az olması durumun da taşıma kapasitesi daha düşük olabilir.
  Popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesinin al tında olduğunda genellikle popülasyonun büyü me hızı yüksektir. Popülasyondakl birey sayısı art tıkça yani birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça büyüme yavaşlar. Popülasyon taşıma kapasitesine ulaşınca popülasyon büyüklüğünde dal-galanmalar görülür ve bir süre sonra popülasyon dengelenir.
  Bir popülasyonun büyümesini engelleyen ekolo jik faktörler çevre direncini oluşturur. Popülasyo nun artışını olumsuz etkileyen parazitler, iklim ko şulları, hastalıklar, rekabet, besin yetersizliği gibi faktörler çevre direncini meydana getirir.
  Popülasyonun toplam birey sayısı taşıma kapasi tesine yaklaştıkça çevre direnci artar. Çevre direncinin artışı popülasyonun büyüme hızını yavaşlatarak popülasyon büyüklüğünün belirli sınırlar arasında kalmasına neden olur. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Taşıma kapasitesi bir popülasyonun maksimum sayısını gösterir. çevre direnci taşıma kapasitesini etkileyen en önemli faktördür. popülasyonlar taşıma kapasitesinden sonra azalmaya veya sabit kalmaya başlar.
+ Yorum Gönder