+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Hücre Neden Bölünür Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Hücre Neden Bölünür Nelerdir
  Hücre Neden Bölünür


  Hücrenin büyüklük bakımından belli bir sınıra ulaştığında bölünmesi gerekir.
  Hücreyi küre şeklinde bir yapı gibi düşünecek olursak hücrenin büyümesi sırasında hücrenin hacmi (sitoplazma) hücre yarıçapının küpü (r3) oranında büyürken, hücrenin yüzeyi (hücre zarı) hücre yarıçapının karesi (r2) oranında büyür.
  Bu durumda hücre büyümesine bağlı olarak za manla hacim (r3) / yüzey (r2) oranı değişir.
  İki değer arasındaki fark çok fazla olduğunda bel li bir değerden sonra hücre zarı büyüyen sitoplaz-manın ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir.

  Bu durumdaki hücrede madde alışverişi, gaz alı verişi, madde iletimi, boşaltım maddelerinin uza laştırılması gibi ihtiyaçlar karşılanamaz. Aynı za manda çekirdeğin hücredeki denetimi zorlaşır ve hücrenin yaşamı tehlikeye girer.
  işte bölünmenin amacı hacmi azaltıp yüzeyi artır maktır. Bu nedenle bölünme sonucu oluşan hüc reler başlangıçtaki hücreye göre daha küçüktür. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Hücreler tek hücreli canlılarda neslin devamını sağlamak için bölünürken çok hücreli canlılarda zedelenen hücrenin onarılması ve canlının büyüyebilmesi için bölünür.
+ Yorum Gönder