+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda TEBLİĞ ve TAİF Yolculuğu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  TEBLİĞ ve TAİF Yolculuğu
  TEBLİĞ ve TAİF Yolculuğu  “Onlar (peygamberler) ki, Allah’ın gönderdiklerini tebliğ ederler, O’ndan korkarlar ve Allah’tan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter” (Âhzab, 33/39).
  Evet işte, onlar, böyle bir gayeyi tahakkuk ettirmek için gelmişlerdir. Bu mevzuda karşılarına dikilen engel, kim ve ne olursa olsun onlara zerre kadar tesir etmez.. Onlar korku nedir bilmezler. Çünkü her zaman Allah (cc)’dan korkmaktadırlar.

  Ve, bu mevzuda, Efendimiz’e şöyle seslenilir :
  “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez” (Mâide, 5/67).

  TAİF YOLCULUĞU
  Allah Resûlü’nün, bu ulvî vazifeyi yüklendikten sonraki bütün hayatı dini tebliğle geçti.
  O kapı kapı dolaşıyor ve mesajını kendilerine tebliğde bulunabileceği âşina sima ve gönüller arıyordu.
  Karşı cephenin infiâli evvela, ilgisizlik ve boykot şeklinde oldu.
  Daha sonra istihzâ ve alayla devam etti. Son sahada ise işkencenin her çeşidiyle sürüp gitti. Geçeceği yollara dikenler serpiliyor, namaz kılarken başına işkembe konuyor ve kendisine her türlü hakaret reva görülüyordu.
  Ne var ki, Allah Resulü bunların hiçbiriyle yılmadı ve usanmadı. Çünkü O’nun dünyaya geliş gayesi buydu. Can alıcı hasımları dahil herkese defaatla uğradı. Ve ilâhî mesajı sundu.
  Evet, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi din ve iman düşmanlarına bile kimbilir kaç defa gitti, hak ve hakikatı anlattı..!
  O panayırları dolaşıyor, bir kişinin hidâyetine vesile olabilmek için çadır çadır geziyor; gittiği her kapı yüzüne kapanıyor; fakat O bir başka sefer yine aynı kapıya varıyor, aynı şeyleri tekrar ediyordu..
  Mekke’den ümit kesilince Taif’e gitti.. Taif mesîrelik bir yerdi. Rahat ve rehavetin şımarttığı Taifliler, Mekkelilerden daha baskın çıktı.
  Bütün sefîh ve ayak takımı toplanıp Resul-ü Ekrem’i; evet O, meleklerin dahi yüzüne bakmaya kıyamadığı güneşler güneşini taşlayarak Taif’ten kovdular.
  Allah Resulü’nün yanında, evladım deyip bağrına bastığı Zeyd b. Hârise vardı.

  Zeyd, gelen taşlara vücudunu siper ederek, Efendiler Efendisini korumaya çalıştı ama, yine de mübarek vücuduna isabet eden taşlar her yanını kanlar içinde bıraktı.
  Bu müsamahasız atmosferden sıyrılıp bir ağacın altına iltica etmişlerdi ki, birdenbire Cibrîl-i Emin beliriverdi.
  Ve eğer izin verilirse, çevredeki bir dağı, bu azgın insanların başına geçirebileceğini teklif etti.
  Allah Resûlü çok rencide olduğu bu dakikalarda bile, onun gibi düşünmüyor ve “hayır ” diyordu.
  Evet O, çok ileride bile olsa, eğer bunlardan bazıları îmana uyanacaksa, belalara karşı “hayır!” diyordu
  Ve, sonra ellerini açıp Rabb’ine niyazda bulundu :

  “Allahım, güçsüzlüğümü, za’fımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi Sana şikayet ediyorum.
  Ya Erhamerrahimîn!
  Sen hor ve hakir görülen biçarelerin Rabbisin.
  Benim de Rabbimsin..
  Beni kime bırakıyorsun?
  Kötü sözlü, kötü yüzlü uzak kimselere mi, yoksa işime müdahil düşmana mı?
  Eğer bana karşı gazabın yoksa, çektiğim mihnetlere, belâlara hiç aldırmam.
  Ancak afiyetin arzu edilecek şekilde daha ferah-feza, daha geniştir.
  İlâhî, gazabına giriftâr yahud hoşnutsuzluğuna düçâr olmaktan, Senin o zulmetleri parıl parıl parlatan dünya ve ahiret işlerinin medâr-ı salâhı Nûr-u Vechine sığınırım. İlâhî, Sen razı olasıya kadar Senin affını muntazırım!
  İlâhî, bütün havl ve kuvvet sadece Senin elindedir.”


  O böyle duâ ederken, yanlarına sessizce biri yaklaşır ve bir tabağa koyduğu üzüm salkımını Allah Resûlü’nün önüne uzatır ve “buyurun, bundan yiyin” der.
  İki Cihan Serveri elini tabağa uzatırken, Allah’ın adıyla ma’nâsına “Bismillah” der.
  Üzümü ikram eden “Addâs” ismindeki köle için bu, beklenmedik bir hâdisedir.
  Hayretle sorar: “Sen kimsin?”
  Allah Resûlü cevap verir:
  “Son Peygamber ve son Nebî’yim!”
  Addâs üzerine abanır ve öpmeye başlar.. Senelerce gökte aradığını şimdi yerde, hem de hiç beklemediği bir anda karşısında bulmuştur..
  Ve îman eder.
  Eğer bu son hâdise de olmasaydı, o Taif’ten çok mahzun dönecekti.
  Bu hüznü, kendisine yapılanlardan değildi; hüznü, bir tek insana dahi birşey anlatamamasındandı.
  Halbuki şimdi sevinçten uçuyordu.
  Çünkü Addâs O’nun eliyle hidayete ermişti.
 2. Mineli
  Devamlı Üye  Şu karanlık kalabalıklar içerisinde, nurdan birer şelale gibi akıp duran ‘gariplere’ merhaba!..

  Dinini, namusunu, iffetini korumak için türlü sıkıntılara, mahrumiyetlere katlananlara merhaba!..

  Herkesin cehennemi bir çılgınlığa kapılıp günah ateşlerine atıldığı bir zamanda, takva ipine sımsıkı sarılıp, Yüce Allah’a doğru gitmeye çalışanlara merhaba!..

  Enes bin Mâlik -radıyallahu anh-den rivâyet edildiğine göre, Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

  “Müslümanlık garip olarak başladı, başladığı gibi garip olarak avdet edecektir. Ne mutlu o gariplere!” (Müslim)

  “Garipler kimdir?” diye sorulduğunda şöyle buyurmuşlardır:

  “Garipler o kimselerdir ki, halk tarafından bozulmuş olan sünnetimi ıslah ederler, öldürülmüş olan sünnetimi de ihyâ ederler.” (Tirmizî)

  Evet, ne mutlu Sünnet-i Seniyye bürhanına sımsıkı sarılıp, onu ihya eden gariplere… Ve onlar gibi olamasalar da o garipleri taklit etmeye çalışanlara!..

  “Garipler sayıları pek az olan sâlih kişilerdir. Bu kişiler sâlih olmayan bir topluluk içinde yaşarlar. Yaşadıkları bu topluluk içinde kendilerini seven az, buğz eden ise çoktur.” (Ahmed bin Hanbel)

  Alimlerin ittifakla, ‘o zaman bu zamandır’ dedikleri, ‘karanlık gece parçaları gibi fitneler’in dört bir yanı tuttuğu, şu ahir zamanı delip geçercesine yaşayanlar… Şu hadis-i Nebeviyi, gözlerine sürme yapsınlar;

  “Muhakkak ki sizin arkanızda karanlık gece parçaları gibi fitneler vardır. O fitneler içerisinde, sizin üzerinde bulunduğunuz inancın benzerine sımsıkı yapışan bir kimse için, sizden elli kişinin sevabı kadar sevap vardır.”

  Ashâb-ı kiram: “Yâ Resulellah! Onlardan elli kişinin sevabı kadar sevabı vardır değil mi? (Yani sizden kelimesi yanlışlıkla mı kullanıldı?)” diye sorduklarında buyurdu ki:

  “Hayır! Sizden elli kişinin sevabı kadar sevap alır. Çünkü siz iyiliklerde yardımcı bulursunuz, fakat onlar bulamazlar.” (Ebu Dâvud - Tirmizî - İbn-i Mâce)

  Ne büyük bir müjde! Bir tanesine bile asla ulaşılması mümkün değilken, ‘elli Sahabenin sevabı kadar’ sevap kazanmak!..

  Evliyaya göre garip; ya hâl itibariyle veya örf itibariyle olan gariplerdir. “Hâlen garip olan kimseler, fâsid olan ve günahların bolca işlendiği bir zamanda sâlih olan kimselerdir. İlmen garip olan kimseler, cehaletin diz boyu olduğu zamanda, âlim olan kimselerdir. Veya münafık bir kavim içerisinde, dosdoğru olan kimselerdir. İşte kendilerine ‘müjdeler olsun’ ifadesinin ve müjdesinin sunulduğu kimseler bunlardır.”

  Cahiliye misali bir topluluk içerisinde yaşarken, dinin izzetini muhafaza edenler..
  Kınayanın kınamasına aldırış etmeyenler…
  Meraklı ve küçümseyici bakışlar altında kalsa da, örtüsüne bürünüp övülmeyi Rabbinden bekleyenler…

  Ne mutlu!.. İki cihanda da saadeti arzulayanlara…
  Ne mutlu!..

  Zekeriya MARAL

  Allahu Teala senden de razi olsun Ecir kardesim

 3. HARBİKIZ
  Moderator
  İlk Hadis Kitabı

  Efendimiz Aleyhisselamın sözlerini ilk kez yazıya geçiren sahabinin ve yazdığı eserin adını biliyor musunuz?
  Sorumuzun cevabı: Abdullah b. Amr b. As(r.a)
  Eserinin adı: es-Sahifetu's-Sadıka

 4. Mine
  Devamlı Üye
  tebliğ nedir

  Bildiri Bildirme, haber verme


 5. Buğlem
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz Mekke yönetiminin başına amcası Ebu Cehil geçince ve Peygamberimize kötülükler yapmaya başlayınca yanına evlatlığını da alarak Taif e gitmiş ve İslamiyeti orada anlatmak istemiştir. Ancak Taifliler de putlara tapıyorlardı ve Peygamber efendimizin çağrısına uymadılar, ona kötü şeyler söyleyerek kalbini kırdılar.

+ Yorum Gönder