+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Efendimize (S.a.v) Niçin Mecnun Dediler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Efendimize (S.a.v) Niçin Mecnun Dediler

  Efendimize (S.a.v) Niçin Mecnun Dediler Hakkında Bilgi  İtirazcı cin çıkarma ile ilgili konulara değinerek çeşitli iddia*larda bulunuyor. "Ve demek ki Muhammed'e cinlerle çok uğraştığı ve cinlerden bilgi alma yoluna giden biri olarak görüldüğü için, inanmazlarınca 'mecnun yani cinlenmiş denmiştir" diyor.

  1) Bu çeşit iddiacıların diğer sorularında da göze çarptığı gibi soruları mantıktan yoksundur. (Aslında sorulan bir soruya doğru cevabın alınabilmesi için en önemli esaslardan birisi so*runun doğru olarak sorulması gerekir.)

  Siz ruh ve akıl hastası birine bin defa "akıllı" ve "âlim" deseniz, o yine gerçek manada akıllı ve âlim kabul edilemez. Aynen onun gibi, Efendimiz'in (sav) can düşmanları olan hasımlarınca O'na (haşa) "mecnun" denmesi de bir mana ifade et*mez. O'nun cinlerle uğraştığı manasına gelmez. Zaten Kur'ân-ı Kerîm bu iddiaları yalanlamaktadır. Meselâ: "O, zalimlerin se*ni dinlerken ne sebeple dinlediklerini ve konuşurken "Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz!" dedik*lerini gayet iyi biliyoruz. "Bak, senin hakkında (büyülenmiş, cinne tutulmuş şekilde) nasıl misaller verdiler de doğru yol*dan saptılar" (İsrâ Sûresi, 17/47-48) demektedir. Âyet-i kerîme'de görüldüğü gibi O'na (sav) mecnun diyenlerin sapıklar olduğu be*lirtilmektedir.

  "Sen öğüt ver, Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhin ne de cinlenmişsin. Senin okuduğun zikir, âlemlere öğüt*tür." (Tûr, 52/29-30)

  "Rabbinin nimeti sayesinde sen cinlenmiş değilsin" (Ka*lem, 68/2) Duyurulmaktadır.

  Rahmeten lil âlemin Efendimiz'e (sav) iftira atanlar iddiaları*nı ileri sürerken, iddia ettikleri mevzulara delil olması için, ha*yatının her safhası bilinen ve kaydedilmiş olan Efendimiz'in cinlerle (Risalet vazifesi dışında) uğraştığına dair birkaç misal veya delil getirmeleri gerekmez miydi?

  2) İtirazcılar, asıl kaynaklara inmeden, sokaklarda dinî de*ğerleri istismar veya tezyif için satılan, ama asla Kur'ân-ı Kerîm'de ve sahih kaynaklarda (sünnette) geçmeyen duaları ve yi*ne usullerini veya sihir bozma iddialarını sanki kitap ve sünnet kaynaklı imiş gibi gösterip bunların gölgesinde İslâm'a saldır*maktadırlar.

  Böyle davranmak yerine işportada satılan sihir bozma dua*larının Kur'ân'da ve sahih kaynaklarda bulunduğunun isbat edilmesi ve eğer bulunuyorsa erbabınca tecrübe edildikten son*ra fayda sağlanamadığının da isbat edilmesi gerekir ki, yapılan iddiaların bir manası ve mantığı olsun

  3) Ve yine itirazcıların dayakla cin çıkarmaya misal olarak anlattıkları hadiseleri, Kur'ân-ı Kerîm'de sahih hadis kitapların*da ve diğer sahih kaynaklarda görmüyoruz. Önce dayakla cin çıkarma yolunun İslâmî bir usul olduğunun ve bu İslamî usul uygulanarak, dayakla cin çıkarılırken ölenler olduğu yer ve za*manı gösterilerek isbat edilmesi gerekir. 2. GÜLDEREN
  Üye

  Cahiliye zamanında şiir ön plandaydı peygamberimizde okuma yazma bilmediği halde Allahtan aldığı kuran ve islamı getirince onlar onun deliirdiğini söyleyip insanların ilgisini azaltmaya çalıştılar
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimize mecnun yani deli demelerinin sebebi o zamanlar edebiyata çok önem verilirdi ve peygamber efendimiz okuma yazma bilmediği halde allahın verdiği mesajları halka iletirdi. bu yüzden peygamberimize mecnun dediler.
+ Yorum Gönder