+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İlahi sözleri Forumunda Rabbim mağfiret mağfiret - Dini Şiir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Rabbim mağfiret mağfiret - Dini Şiir
  Rabbim mağfiret, mağfiret!.. şiiri
  Sabah akşam hep dardayım
  Rabbim mağfiret, mağfiret!
  Bitmeyen ahu zardayım
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Asi nefsime aldandım
  Gafletle günaha daldım
  Ellerim boş, kalakaldım
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Nideyim mal ile sanı
  Yolundan ayırdı canı
  Veremedim imtihanı
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Yorgun düştüm koşa koşa
  El aleme oldum maşa
  Çok çalıştım gitti boşa
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Ben bu hanı baki bildim
  Cazip kapısından girdim
  Günden güne azdı derdim
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Uydum heva-yı nefsime
  Kötülük ettim kendime
  Gayri ben gideyim kime
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Gece döner mi gündüze ?
  Sarp yollar çıkar mı düze ?
  Mağfiret etmezsen bize
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Geldim gözlerimde yaşla
  Secdedeyim canla, başla
  Ben acizim sen bağışla
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Abdülkadir asi kuldur
  Kıymetsiz geçersiz puldur
  Arar, özler seni, buldur
  Rabbim mağfiret, mağfiret

  Kadir KARAMAN
 2. Fatih
  Yeni Üye

  Bilirsin nasıl dardayım
  Bilmeyen yok, çok zordayım
  Giriftlerimde turdayım
  Bitmeyen ahu zardayım…
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Asi nefsime aldandım
  Gafletle günaha daldım
  Haklı haksız aldım çaldım
  Ellerim boş, kalakaldım…
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  İsyanlar yuttu ihsanı
  Nideyim mal ile sanı
  Yolundan ayırdı canı
  Veremedim imtihanı
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Girdim manamla savaşa
  Yorgun düştüm koşa koşa
  El âleme oldum maşa
  Çok çalıştım gitti boşa
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Aklımdan ahiri sildim
  Ben bu hanı baki bildim
  Cazip kapısından girdim
  Günden güne azdı derdim…
  Rabbim mağfiret, mağfiret!

  Uydum doymayan nefsime
  Kötülük ettim kendime
  Gayri ben gideyim kime
  Müjdendir, düştü içime…
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Hazan çöktü öze, yüze
  Gece döner mi gündüze ?
  Sarp yollar çıkar mı düze ?
  Mağfiret etmezsen bize…
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  Geldim gözlerimde yaşla
  Secdedeyim canla, başla
  İster ateşlerde haşla
  Ben acizim sen bağışla…
  Rabbim mağfiret, mağfiret!


  ASGARİ isyankâr kuldur
  Kıymetsiz, geçersiz puldur
  Yolun ona emin yoldur
  Arar, özler seni, buldur
  Rabbim mağfiret, mağfiret!

  Kadir KARAMAN

+ Yorum Gönder