+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda İmanı Dil Ile Söylemek De Lâzım Mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İmanı Dil Ile Söylemek De Lâzım Mıdır
  İmanı Dil ile Söylemek de Lâzım mıdır kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye


  İmanı Dil Ile Söylemek De Lâzım Mıdır Hakkında Kısa Bilgi


  Dil ile söylemek imanın şartı değildir. İnsan dil ile imanını itiraf etmese bile, kalben inandıktan sonra mü`min sayılır. Ancak îmanını dili ile söylemeyen bir kimsenin kalbindeki îmanını biz nasıl bileceğiz? Bu sebeble, dil ile söylemek, kişinin îmanı hakkında hüküm verebilmek ve öldüğünde kendisine Müslüman muamelesi yapabilmek için gereklidir. Bunun içindir ki îmanın rüknü, "kalb ile tasdik, dil ile ikrardır" denilmiştir. Burada îmanını dili ile söylemek aslî rükün değil, kişinin îmanı hakkında hüküm verebilmek için gereken şarttır. Cemaatle namaz kılmak, dinî bir vecibeyi yerine getirmek de, îmanını dil ile ikrar gibidir, hattâ ondan daha kuvvetli bir alâmettir. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Sık sık camiye gittiğini gördüğünüz kimsenin îmanına şehadet ediniz. Çünkü Allah Teâlâ, `Allah`ın mescidlerini ancak Allah`a ve âhiret gününe îman edip namaz kılan ve zekât veren kimseler îmâr eder` (et-Tevbe, 18) buyurmaktadır." Dil ile ikrâr, îmanın temel şartı olmadığı için, bir zorlama durumunda veya buna benzer bir mâzeret karşısında kalben değil, sadece dil ile inancını inkâr etmek, îmana aykırı söz söylemek dînen câiz olur. Böyle bir duruma mecbur kalan kimse îmandan çıkmaz, kalben tasdikını koruduğu için de mü`min sayılır. Nitekim Asr-ı Saâdette Ashabdan Ammâr bin Yâsir, mâruz kaldığı ağır baskı ve işkencelere tahammül edemiyerek imanını diliyle inkâr etmiş, böylece uğratıldığı işkencelerden kurtulmuştur. Resûlüllah Efendimiz, onun bu hareketini tasvib etmiş; kalb îman ile dolu iken, zor karşısında inkârın, bu îmana zarar vermiyeceğini belirtmiştir.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  İmanı dil ile söylemek önemlidir imanını dil ile söyleyen insana iman ettiği şekilde davranılır. Müslüman olan kişi ben Müslümanım dediği zaman bayramlarda cenazelerde vb. durumlarda inancına yani iman ettiği dine göre muamele görür.
+ Yorum Gönder