+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda İnsanlar Bu Dünyaya Ne Halde Gelirler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İnsanlar Bu Dünyaya Ne Halde Gelirler
  İnsanlar Bu Dünyaya Ne Halde Gelirler kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye


  İnsanlar Bu Dünyaya Ne Halde Geldiler Kısaca Bilgi


  Bütün insanlar, bu dünyaya İslâm fıtratı üzere, yani, Müslüman doğarak gelirler. Sonradan büyüyünce herbiri ya kendi akıl ve iradesini iyiye kullanarak İslâm fıtratı üzere yaşamaya devam eder, Müslümanca bir hayat sürerler Veya menfî çevrelerin te'sirinde kalarak, bu temiz fıtratlarını değiştirir, İslâm'ın dışında bir hayat sürmeye başlarlar. Bu hususa Peygamberimiz, bir hadîs-i şeriflerinde şu şekilde işaret buyurmuşlardır: "Her doğan, İslâm fıtratı üzere doğar. Sonra onu, anası - babası (yakın çevresi) Yahudî, Hıristiyan ve Mecusî yapar." Mehmet Dikmen.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Bütün insanlar doğduklarında müslüman olarak doğarlar daha sonra doğmuş oldukları çevre ve aldıkları eğitim ile ya müslüman olarak yaşamaya devam ederler yada farklı bir din inancında olan bir aile ve çevrede yaşarlarsa o çevrenin verdiği eğitim ile inançlarını şekillendirip hayatlarını sürdürürler.
+ Yorum Gönder