+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Meleklerde Allah’a Kulluk Ediyorlar Mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Meleklerde Allah’a Kulluk Ediyorlar Mı
  Meleklerde Allah’a kulluk ediyorlar mı kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye


  Meleklerde Allah’a Kulluk Ederler Mİ Kısaca Bilgi


  Ebû Saîd ve Ebû Hüreyre (ranhüma)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:
  Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “İnsanların sevap ve günahlarını yazan meleklerden başka Allah’ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır ki Allah’ı hatırlayıp devamlı gündemde tutan toplulukları görünce aradığınıza koşun diye çağrışırlar ve hemen oraya gelerek dünya semasına kadar onları çepeçevre kuşatırlar Allah, o meleklere sorar: Kullarımı hangi hal üzere bıraktınız? Onlar da derler ki: Sana hamd ediyorlar seni en büyük olarak kabul ediyorlar ve seni daima gündemde tutuyorlar Allah: Beni gördüler mi buyurur Melekler: Hayır diye cevap verirler Allah: Beni görselerdi durumları nasıl olurdu? Melekler: Seni görmüş olsalardı Şüphesiz daha çok hamd ederler daha çok seni büyük kabul ederler ve daha çoğunlukla seni gündemde tutarlardı Allah: O kullarım neyi istiyorlar? Buyurur Melekler: Cenneti istiyorlar derler Allah: Cenneti gördüler mi? buyurur Melekler: Hayır derler Allah: Görmüş olsalardı durum nasıl olurdu? Buyurur Melekler: Cenneti görmüş olsalardı onu daha çok isterler ve hırslanırlardı, derler Allah: Hangi şeyden sığınıyorlar? Der Melekler: Cehennem’den derler Allah: Cehennemi gördüler mi? buyurur Melekler: Hayır derler Allah: görselerdi durum nasıl olurdu? der Melekler: Cehennemi görselerdi elbette ondan daha çok kaçarlar ondan daha çok korkarlar ve ondan daha çok Allah’a sığınırlardı, derler Allah: Sizler şâhid olunuz ki ben onları bağışladım Melekler: O toplum içinde isteyerek oraya gelmeyen fakat bir ihtiyaç için orada bulunan günahkar kimseler de vardır, derler Allah: Onlar öyle bir topluluktur ki onların yanında bulunanlar affedilmekten mahrum bırakılmazlar” (Buhârî, Deavat: 27; Müslim, Zikr: 17)

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Melekler Allah'a kulluk ederler yalnız melekler insanlar gibi kendi karaları ile hareket edemezler Allahın emirlerinden dışarı çıkamazlar sadece Allahın emirlerine itaat etme ile yükümlüler.
+ Yorum Gönder