+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Iman Artar Mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Iman Artar Mı
  iman artar mı kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye


  İman Artabilir Mi Kısaca

  İmanın dindeki anlamı, Peygamberimizi (a.s.), Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde tasdik etmek ve yürekten inanmaktır. Bunda artma ve eksilme söz konusu değildir. Daha açık bir ifade ile, bir kimse iman esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmasa, meselâ imanın esaslarından olan peygamberlere inanıp öldükten sonra dirilmeye inanmasa veya namazın farz olduğunu kabul edip zekâtın farz olduğuna inanmasa bu kimse mü'min olmaz. Böyle olunca imanın artması ve eksilmesi diye bir şey olmaz. Bu noktada imanın gerçekleşmesi için hiç kimse arasında hatta peygamber olanla olmayan arasında bir fark yoktur. Bir kimse ya inanmıştır veya inanmamıştır.

  Ancak imanın kuvvetli ve zayıf olması açısından farklılık vardır. Peygamberimizin (a.s.) imanı ile her hangi birimizin imanı kuvvetlilik açısından aynı değildir. İmanda böyle bir farklılığın bulunduğuna âyet ve hadislerde de işaret edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor:

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  İman artırılabilir İnsan ne kadar çok dinini araştırıp ne kadar detaylı öğrenip ne kadar çok uygularsa imanı o derece artar. Dinden ne kadar çok uzaklaşırsa imanı da o derece zayıflamış olur.
+ Yorum Gönder