+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Allah'a Imanda Neden Akli Delil Aranıyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Allah'a Imanda Neden Akli Delil Aranıyor
  Allah'a imanda neden akli delil aranıyor kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye


  Allah'a imanda neden akli delil arandığı hakkında Bilgi


  Peygamberimiz (sav), kendi zamanında imanî konular için (özellikle Allah'a iman) sadece Kur'an’dan delil göstermiştir. Günümüzde ise özellikle Bediüzzaman kitaplarında iman delilleri olarak günlük hayattan örnekler verebilmiştir. Bir soru sorulduğunda cevap olarak direk Kur'an'ı ve hadisleri göstermeyip mantığa yönelik açıklama yapmıştır. Bu ne kadar doğrudur?

  Bediüzzaman hazretlerinin getirdiği delillerin önemli bir kısmı ya açıktan ya da remiz ve işaret yoluyla Kur’an’da yer almaktadır. Ona göre, Kur’an’da Allah’ın varlığı ve birliğini ispat sadedinde kullanılan akli deliller iki kısımdır.

  Bir kısmı “delilü’l-ihtira” olarak bilinir. Bu kısım delillerle Allah’ın yaratmasına dikkat çekilir. Kur’an’da sık sık göklerin ve yerküresinin yaratılmasına dikkat çekilmesi bu akli delile dikkat çekmek içindir.

  Diğer bir kısmı ise, “delilü’l-gaye” olarak ifade edilen delillerdir. Bu akli delillerle de varlıkların takip ettiği gayeler, amaçlar, üstlendikleri harika görevlerine dikkat çekilir. Yağmurun oluşması ve gelmesi, bitkilerin yeşermesi, gıda ve meyvelerin ve meraların varlığına dikkat çeken bütün ayetlerde bu delilin dokuması söz konusudur.

  Ayrıca “delilü’t-temanu” denilen ve “iki ilahın olması durumunda yer ile göklerin bozguna uğrayacağını” vurgulayan ayet ve benzerlerinde bu delile işaret edilmiştir.

  Görüldüğü üzere, Kur’an’da iman esaslarının ispatı akli delillere dayandırılmaktadır. Bütün İslam alimleri, özellikle kelamcılar, “Kur’an ve sünnetin bir argüman olarak kullanılması, sadece onlara iman eden müminler için geçerli olduğunu”
  düşünmüşler ve bu sebeple de Kur’an’dan istifade ederek değişik akli delilleri bulmaya çalışmışlardır.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  allah gözle görülmez, dokunulmaz ve işitilmezdir. o bizi görür ama biz onu göremeyiz. kişinin allaha inanması için insanoğlu somut örneklere açıklamaya çalışmışlardır. ama nekadar mantığımıza dayanan bir şey arayıp bulamasak da biliyoruz ki allah vardır.
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  Allaha imanda akli delil aranmasının nedeni günlük hayatta akli delilin çok fazla olmasından kaynaklıdır. peygamberimiz zamanında tek delil Kuranı Kerim gösterilirken zamanımızda akli deliller üzerinde daha çok durulmaktadır.

+ Yorum Gönder