+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda İlk Müslümanların Çektikleri Eziyetler, Habeşistana Hicretleri ve Çember İçinde Kalmaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DereeN
  Devamlı Üye

  İlk Müslümanların Çektikleri Eziyetler, Habeşistana Hicretleri ve Çember İçinde Kalmaları
  İlk Müslümanların Çektikleri Eziyetler

  Peygamber Efendimizi doğrulayıp İslâm dinini kabul eden ashab-ı kiramdan birçokları, bu uğurda pek çok eziyetler çekmiş, birçok maddî mahrumiyetlere katlanmış, dinleri uğrunda mallarını ve canlarını vermişlerdir. Peygamber Efendimiz dahi birçok eziyetlere uğramış, hiç bir peygamberin görmediği eza ve cefaya uğrayarak bunlara sabretmiş ve metanet göstermiştir. Yüksek Peygamberlik görevini en üstün bir şekilde çalışarak yerine getirmiştir.
  Kölelerden ilk önce müslüman olan “Bilâl-i Habeşî” idi. Bu zat müslüman olunca, görmediği eziyet kalmamıştır. Müşrikler bu muhterem zatın boynuna ip takmışlar ve onu çocukların eline vererek sokaklarda ve kızgın kumların üzerinde dolandırmışlardır. Onu bayıltıncaya kadar döğmeye devam etmişlerdir. Fakat Hazret-i Bilâl: “Allah birdir, Allah birdir,” diyerek dininde direniyor, bu eziyetlere katlanıyordu. Sonra onu Ebû Bekir Hazretleri satın alarak azad etmişti. Dinindeki sebat ve metanetinin mükâfatıdır ki, onun mübarek ismi asırlardan beri bütün İslâm ümmeti tarafından saygı ile anılıp durmaktadır. (Allah ondan razı olsun).
  İslâmiyeti kabul edenlerden bir kısmı da, gördükleri eziyet yüzünden vatanların terk ederek Habeşistan’a hicrete mecbur kalmışlardı. Şöyle ki: Bunlardan ilk defa on bir erkek ile dört kadın, sonra seksen iki erkek ile yirmi kadın hicret etmiştir. Peygamberimizin muhterem kızı Rukiye ile kocası Hazret-i Osman da bu ilk hicret edenlerdendir. Habeşistan hükümdarı olan Necaşî bu muhacirlere çok hürmet etmiş, onlara yer göstermiş ve sonra da İslâmiyeti kabul etmişti.
  Peygamberimize elçilik görevi verildiğinin yedinci senesi olmuştu. Mekke’deki müşrikler, müslümanların günden güne artmakta olduklarını ve güçlendiklerin görerek onlara bir kat daha şiddet kullanmaya başladılar. Peygamber Efendimizin mensub olduğu Beni Haşim (Haşim Oğulları) ile alışverişi kesmiş, onlara yararlı olan şeyleri bildirmeye karar vermişlerdi. Onların yoksulluk içinde yaşamaları için kendileriyle her türlü ilgiyi kesmek hasusunda bir sözleşme yazıp Kabe’nin bir duvarına asmışlardı. Artık Haşim Oğullarından gerek müslüman ve gerekse müslüman olmayanlar, “Şa’b-i Ebû Talib” denilen bir mahallede çember altına alınmış duruma sokulmuşlardı. Son derece sıkıntı içinde vakit geçiriyorlardı. Diğer müslümanlar da gelip bu mahallede toplanmışlardı. Fakat bu sözleşmenin başındaki “Bismikallahümme (Allah’ımızın adı ile)” yazısından başka bütün yazıların güvelerin yemiş olduğunu, Peygamber Efendimiz bir mucize olarak haber vermişti. Onlar gidip baktılar, bu gerçeği anlayınca biraz utandılar. Böylece müşrikler Haşim Oğullarına karşı olan sözleşmelerini bozdular. Haşim Oğulları da, diğer müslümanlar gibi, bu çemberden kurtulup biraz nefes aldılar.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Müşriklerin Müslümanların yaptığı eziyet ve işkenceler artık çekilmeyecek hale gelmişti ve durum böyle olunca Peygamber Efendimiz isteyen Müslümanların Habeşistana göç edebileceğini buyurdu. İlk Hicret Recep ayında 15 kişilik bir grup tarafından yapıldı.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  ilk müslümanlar müşrikler tarafından çok eziyetlere uğramışlardır. hicretleri sırasında ve müslümanlığı kabul ederken açlıkla küfürlerle canlarıyla mallarıyla tehdit edilmişlerdir. bilal habeşi kızgın kumlara yatırılmış eziyet görmüştür.
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  İlk Müslümanlar İslamı ilk kabul ettiklerinde müşrikler tarafından her türlü işkencelere maruz kalmışlardır. Müşrikler İslama geçenlerle alay eder hakaret eder hatta saldırmaya ve her türlü eziyetler etmeye başlamışlardır. bu duruma dayanamayan Müslümanlar Habeşistana hicret etmişler ve müşrikler peygamberimizin üyesi olduğu haşim oğulları ile alış verişi kesip onları sıkıntı içinde bırakıp çembere almışlardır.

+ Yorum Gönder


muslumanlarin ilk hicretleri