+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Ahlâkın Önemi Hadislerde Nasıl Belirtlilmiştir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Ahlâkın Önemi Hadislerde Nasıl Belirtlilmiştir?
  Hadislerde Ahlâkın Önemi

  İslâm dini, ahlâka pek büyük bir kıymet ve önem vermiştir. Aslında İslâm, bir ahlâk ve fazilet, bir hikmet dinidir. Öyle ki, Peygamber Efendimiz buyurmuştur:

  "Ben, ancak mekâkim-i ahlâkı (ahlâkın iyi ve güzel olanlarını) tamamlamak için gönderildim."

  İslâmda, insanların manevî kıymetleri, sahib oldukları ahlâka göredir. Bir hadis-i şerifde buyurulmuştur:

  "Sizin imanca en güzeliniz, ahlâkça en güzel olanınızdır. "

  Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) diğer bir hadis-i şerifde buyurulmuştur:

  "Allah Tealâ'ya, kullarının en sevgilisi, ahlâkça en güzel olanıdır. "

  Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dua buyururdu:

  "Allah'ım! Ben, senden sağlık, afiyet ve güzel ahlâk dilerim."

  İnsanların ahlâkı değişebilir. Çirkin huyları güzel huylara çevirmek işine "Tehzib-i ahlâk" denir. Bu değiştirme her halde mümkündür. Mümkün olmasaydı, Peygamber efendimiz:

  "Ahlâkınızı güzelleştirin." diye emretmezdi.

  Nefisleri ile mücadele eden çok kimselerin başarıya ulaşarak çok güzel huylar kazandıkları daima görülmektedir. Nefis terbiyesi (riyazet-alıştırma), hayvanlara, otlara, çiçeklere ve hatta taşlara tesir edip dururken, insanlara tesir etmez mi? "Huy canın altındadır. Can çıkmadıkça huy çıkmaz," sözü, her yönü ile doğru değildir. Bazı huyları değiştirmek güçtür; fakat imkânsız değildir. Tedavi sayesinde bazı hastalıklar tesirsiz hale geldiği gibi, terbiye ve mücahede sayesinde de bazı huylar, hiç olmazsa, tesirini gösteremez bir hale gelir, güzel huyların karşısında siner kalır.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Ahlakın önemi birçok ayet ve hadislerde belirtilmitir.bunlardan bir taneside"sizin imanca en güzeliniz,ahlakça en güzeliniz olandır"ayeti ahlakın islamda ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ahlakın allah ve peygamberimizin katında ne kadar önemli olduğunu ayet ve hadislere bakarak da görebilirsiniz.iyi bir müslüman olmanın yolu ahlak sahibi olmaktan geçer. bir çok kez dile getirdiğim gibi allah katında en iyi ve makbul amel güzel ahlaklı olmaktır.
+ Yorum Gönder