+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Edeb ve ihlâs Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Edeb ve ihlâs

  Edeb ve İhlâs hakkında genel bilgi


  Şeyh Mevlâna Halid’den ks Bir Demet Nasihat


  Edeb ve İhlâs.jpg

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  Hamd Allah’a mahsustur Allah’ın seçip sevdiği kullara selam olsun

  Sana, Allah’a taati ve takvâ üzere bulunmanı tavsiye ederim Nerede olursan ol insanlara ezâ ve cefa verme Buna özellikle Mekke-i Mükerreme’de ve Medine-i Münevvere’de dikkat et

  Başkaları senin gıybetini yapsa bile sen kimsenin gıybetini yapma Haksız yere hiç kimsenin dünya malından bir şey alma Ancak, dinin helal kıldığını al ve onu da hayır yollarında harca

  Mü’min kardeşlerin aç ve muhtaç iken, sen şehvetin için bolca harcama yaparak lezzetlenme Elindeki nimetten onlara da tattır
  Kesinlikle yalan söyleme

  Hiç kimseyi küçük görme Nefsinin kimseden üstün olduğunu düşünme

  Kalbî ve bedenî ibâdetleri yerine getirmek için tüm gayretini sarfet Bununla birlikte nefsine, “hiçbir zaman Allah katında makbul olacak bir hayır işleyemedim” düşüncesini kabul ettir

  Bil ki, ibâdetin ruhu niyettir Güzel niyet ise ancak ihlas ile mümkün olur Senden daha büyük olan âriflere ihlas gerekirse, sana nasıl gerekmesin? Allah’a yemin ederim ki ben, anamdan doğduğumdan bu güne kadar, Allah katında makbul ve muteber olup hesabı sorulmayacak tek bir hayır amel yaptığıma inanmıyorum

  Kendi nefsini bütün hayır işlerinde iflas etmiş kabul et Eğer başka türlü düşünür ve kendinde bir varlık görürsen, bunun tam bir cehâlet olduğunu bil Nefsini hayırlarda iflas hâlinde görmekle birlikte, Allah’ın rahmetinden de ümidini kesme Çünkü Allah’ın lütuf ve rahmeti, kul için bütün insanların ve cinlerin amelinden daha hayırlıdır Cenâb-ı Hakk şöyle buyurur:

  “Onlara söyle, ancak Allah’ın lütfu ve rahmetiyle sevinsinler Bu, onların toplayıp biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır” (Yunus/58)

  İbni Abbas (RA), âyetteki toplam şeylerin kulun kazandığı ameller olduğunu söylemiştir Demek ki kul yaptığı amellerine değil, Allah’ın rahmetine güvenmelidir Şu hususu da hatırlatayım:

  Sakın şeytana oyuncak olmuş bazılarının yaptığı gibi, Allahu Teâlâ’nın rahmetine güvenerek ibâdetleri terketme Kalb zikrine devam et, öyle ki yolda yürürken dahi zikirden ayrılma

  Bütün işlerinde Allahu Teâlâ’nın güç ve kuvvetine yapış Ulu sâdatların rûhâniyetine sıkı teveccüh et Âlimlere ve Kur’ân hâfızlarına ikram ve hürmet et Mümkün olduğu kadar Kur’an-ı Kerim okumakla meşgul ol Fıkıh ve hadis ilimlerine diğer ilimlerden daha fazla çalış

  Kalb huzuru ile meşgul olman seni bu ilimlerden alıkoymasın Zâhiri işlerle meşgul olurken kalb huzurunu yitirmek, mânevî zayıflığın alâmetidir

  Teheccüd, işrak, kuşluk ve evvâbin gibi nâfile ibadetleri bırakma

  Devamlı abdestli bulun Az uyu

  Senden ricâ etseler bile, hiçbir idârecinin işlerine girme Müslümanların başındaki imam ve idârecilerin sâlih olması için duâ et Ayrıca müslüman halkın ıslahı için de yalvar Bir de, İslâm dininin yükselmesi ve yayılması için Allah’a niyazda bulun

  Bütün takat ve gücünü Allah’a itaat için harca Elindeki mala kanaat et Makâm-ı Mahmud’un sâhibi Hz Peygamber’in (SAV) sünnetine sımsıkı sarıl Buna özen göster, sana yeter

  Hamdolsun âlemlerin Rabbine
 2. Fatma
  Administrator

  Edep güzel huy ve terbiyedir. Bir müslüman için edep çok önemli bir erdemdir. Edepli bir insan günahlardan sakınır. Kul hakkından korkan insandır.
+ Yorum Gönder