+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Evlenme Adâbı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Evlenme Adâbı
  Evlenme Adâbı hakkında bilgi

  Evlenmek sünnettir Evlilikle, dünyada başlayıp ebediyete kadar uzanacak bir birlikteliğin temellerini atmak üzere olduğumuzun farkında olmalıyız Bundandır ki, sırf dünyevî ve geçici ölçüler Peygamber Efendimiz’in (asm) nazarında makbul sayılmamış, dindarlık ve huy güzelliğinin, güzel hasletin ve güzel ahlâkın önemsenmesi ısrarla vurgulanmıştır

  Allah Resûlü (asm) şöyle buyurmuştur: “Dünyada her şey geçici bir meta’dır En hayırlı dünya metâ’ı da iyi amel sahibi olan zevcedir” (1)

  Câbir (ra) anlatır: Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Kadın üç sebeple nikâh edilmektedir Bunlar: Malı, güzelliği ve dini Sen dinine bağlı olanı tercih et ki, iki elin (iki cihanda) rahat etsin” (2)

  Evliliği güzel huy, güzel hasletler ve dindarlık ekseninde kurmak, evlenmeyi düşündüğümüz kimse hakkında mümkün mertebe duygusallıktan uzak bir biçimde karar vermemizle mümkün olacaktır Bu noktada büyüklerimizin, tecrübe sahibi ve olgun kişilerin yardımına ve tavsiyelerine ihtiyaç duyarız Sorarız, danışırız Evlenmek için uygun muhatabı bulduğumuzda veya uygun olduğu düşünülen birisi tavsiye edildiğinde, hiç şüphesiz kendisini görmek, kararımızı netleştirmek için önemli bir merhaledir Ki, bu da sünnettir

  *Hazret-i Âişe (ra) anlatmıştır: Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Seni iki defa rüyamda gördüm Bir adam seni ipekli bir kumaş içinde taşıyor ve : ‘İşte bu senin zevcendir’ diyor Ben de kumaşı açıyorum Bir de bakıyorum ki, kumaş içindeki kadın sensin Bunun üzerine: “Yâ Rabbi, eğer bu benim zevcemin sûreti ise beni ona kavuştur” diyorum” (3)

  *Muğîre bin Şu’be (ra) anlatmıştır: Muğîre bir kadına talip oldu Ve bunun üzerine Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyurdu: “O kadını gör Çünkü görmek, aranızdaki evliliğin ve sevginin daha iyi yürümesini sağlar” (4)

  *Ebû Hüreyre (ra) anlatır: Peygamber Efendimiz’e (asm) bir adam geldi Ve Ensardan bir kadınla evlenmek istediğini söyledi Peygamber Efendimiz (asm): “O kadına baktın mı?” diye sordu Adam:
  “Hayır, bakmadım” dedi Bunun üzerine Resûlullah (asm):
  “Öyle ise git, kadına bak ve gör” buyurdu (5)

  Fakat evleneceğin kadına bakmak öyle hassas bir sünnettir ki, ne karşı tarafı rencîde ve rahatsız edebiliriz, ne edep ve hayâmızdan taviz verebiliriz, ne ahlâkî olgunluğumuzdan vazgeçebiliriz, ne zaaflarımızla hareket edebiliriz, ne de karşı tarafın onurunu ve gururunu incitebiliriz! Karşı tarafın hassâsiyetlerini ve duyarlılıklarını dikkate almak ve davranışlarımızda edep ve nezâketi, ahlâk ve terbiyeyi mutlak sûrette hâkim kılmak şartıyla böyle bir bakışı ve görüşü gerçekleştirmeliyiz Bundan muhatabın haberdâr edilmesine elbette gerek yoktur Çünkü, olumsuz karar çıktığı takdirde muhatabın rencîde olabileceğini hesaba katmak zorundayız

  Dürüst olmak ve kız tarafının hassâsiyetlerini korumak kaydıyla, evlenmek üzere karar verme aşamasında bulunan gençlere yardımcı olmakta elbette bir sakınca yoktur Eğer henüz karar verilmemişse veya bir tereddüt yaşanıyorsa, kız tarafına bu niyeti duyurmamak daha sağlıklıdır Önce karar vermeli, kararında tutarlı ve ciddî olmalı, daha sonra kız tarafı usûlüne uygun bir nezâket içinde haberdar edilmelidir

  Ülkemizde âileler arası sıkça yapılan bir hatâ şudur ki: Evliliğe karar verildikten, söz kesildikten veya nişan yapıldıktan sonra, özellikle “dînî nikah” denilen kurum resmî nikahtan önce işletilmektedir Buna sebep olarak da, aradaki mahremiyetin kalkması gösterilmektedir Oysa nikâh, evlilik demektir Henüz evlenmemiş gençler arasında yapılan nikâh, her hangi bir ayrılık vukûunda kızın mağdur olmasından başka bir işe yaramayacaktır Bundan dolayı resmî nikâhtan önce herhangi bir nikâh muâmelesi yapmamak daha sağlıklı bir yoldur
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Evlenme belli bir yaşa geldikten sonra kendi hür iradesi ile karşı cinsten bir eş'le birlikte ömür boyunu onunla geçirmesine İzdivaç denmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Yaklaşık her şeyin bir adabı olduğu gibi evlenmenin bile bir adabı vardır. birbirini seven ve evlenmek için hazırlanan iki kişi evlenmeden önce erkek kızı babasından ister ve örf ve adetlerin gerektirdiği şeyler yapılır. evleninceye kadar yapılması gereken şeylerin yapılmasına evlenme adabı denir.
+ Yorum Gönder