+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Ahlak İlimi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ahlak İlimi hakkında bilgi
  Ahlak İlimiyle alakalı bilgiler kısaca


  Arapça bir kelime olan ‘ahlâk’, ‘hulk’ kelimesinin çoğuludur. ‘Hulk’, insanın yaratılıştan sahip olduğu ‘huy’ anlamına geldiği gibi, din, tabiat, seciye ve karakter anlamlarına da gelir. Fakat dilimizde bugün çoğul olduğu unutularak tekil olarak kullanılmaktadır.  Bu söz Kur’an-ı Kerim’de çoğu ayette ‘hulk’ olarak, hadislerde ise hem hulk ve hem de ahlâk olarak geçmektedir. Bugün toplumda iyi bir davranışı bildirmek için onu yapan kimseye ‘ahlâklı insan’ sözü kullanıldığı gibi toplumların ahlâkı, İslâm ahlâkı sözleriyle de ahlâki davranışların tümü anlamında kullanılmaktadır.  Ahlâk kelimesi ve onun batı dillerindeki karşılığı olan ‘etika’, ‘ethiq’ ve ‘moral’ kelimeleri, çoğunlukla yaşama kuralları anlamında kullanılır. Bu kurallar, insanların düzen içinde yararlı ve mutlu hayat geçirmelerini ve giderek erdeme yükselmelerini sağlamak içindir.  Terim olarak ahlâk, insanın yaratılışından gelen ve zamanla ruhuna yerleşen alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklar, toplum içerisinde yaşanarak kazanılan güzel ve iyi huylarla, kötü huylardır.  İslâm ahlâkçılarınca ahlâkın terim anlamları içerisinde en beğenileni İmam Gazalî’nin tanımıdır. Buna göre: “Ahlâk, insan nefsinde yerleşen öyle bir yetenektir ki, fiiller, hiçbir zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan, bu yetenek nedeniyle kolaylıkla ortaya çıkar.”  İslâm ahlâkçıları ‘hulk’u iki kısma ayırmışlardır:  1. Hulk-i Tabii: İnsanın yaratılışı, tabiatıyla uyuşan veya insanın yaratılışında gizli ve saklı olan ahlâktır.  2. Hulk-ı Kesbi: Fiil ve davranışlar şeklinde meydana gelip istikrar kazanarak, sırf görüşüp kaynaşmaya, adete dayalı huydur.  Ahlâk kitaplarını konu, gaye ve metodlarına göre şu başlıklar altında toplamak mümkündür: Genel Ahlâk, Siyasetnâmeler, Nasihatnamelr, Mevızalar, Ahlâki Güzel Sözler, Fütüvvetnameler, Kelile ve Dinme Tecümeleri, Ahlâki Hikayeler.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ahlak demek kişinin kendisinde bulundurduğu huylar, din ve karakter anlamlarına gelmektedir. ahlak insanların doğarken kendilerinde bulundurdukları huy olup zamanla toplumunda yardımıyla daha güzel huylar kazanarak geliştirilmesine de ahlak denir. ahlak bir toplumu daha iyiye götürür.
+ Yorum Gönder