+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Güzel ahlâka ulaşmanın yolları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Güzel ahlâka ulaşmanın yolları

  Güzel ahlaka ulaşabilmeniz için öncelikle allahınızı tanımanız ve onun ne kadar büyük olduğuna inanmanız gerekmektedir bunu aklınıza koyduğunuzda zaten güzel ahlaklı olmanız için önünüzde hiç bir engel kalmayacaktır.


  1. İnsanın olgun bir akıl üzere doğup, Allah (c.c.)’ın lütfuyla, eğitimsiz ve öğretimsiz iken bilgili ve edepli olmasıdır. Buna en güzel örnek Resûlullah (s.a.v.) ve diğer peygamberler (a.s.)’dir. Diğer insanların içinden de birçok çocuk çabasız olarak cömert, sabırlı ve daha başka güzel huylarla bezenmiş olarak doğmaktadır. Bazıları da bunları kolayca ve kısa sürede öğrenecek yetenekte dünyaya gelmekte ve bu huyları yaşamları boyunca sürmektedir.  2. Yetişkin insanın bizzat kendisinin, çalışma ve gayret yoluyla güzel ahlâkı elde etmesidir. İnsanın kendi isteğiyle böyle bir çaba içine girmesi, kendi kendine eğitimdir ki bu yürüyüş, faziletin zirvesine doğru basamak basamak yükselmektir. İnsanın istenilen güzel ahlâkı elde etmesi için, bir takım zorluklara göğüs germesi ve çabalaması gerekir. Çünkü dalında olgunlaşan meyveler, yenilecek özelliği kazanıncaya kadar bir çok etkilerin altında kalmakta, olgunlaşma yolunda bir bakıma yaşam savaşı vermektedirler.  3. İyi ahlâk ve faziletlerle donanmış kimselerin sohbet ve ziyaretlerine devam etmek, zevk ve eğlence peşinde koşan insanların gruplarına katılmamak ve onlardan uzak kalmak, kötülüklere düşme konusunda nefsi başı boş bırakmamak.  4. İlmin üstünlüğünü, yüceliğini düşünerek Kur’an-ı Kerim’i, tefsir, hadis ve İslâm bilginlerince genel anlamda benimsenen diğer ahlâk kitaplarını okumak ve bunlardan yararlanmak.

  5. İnsan olmanın doğal sonucu işlenen hataları düzeltecek iyi niyetli, çalışkan, vefalı, sadık dost ve arkadaşlar edinmek, bunlar hakkında söylenecek küçük kusurları görmemek.  İnsanlar hayatlarında, maddi ve manevi mutluluğu elde etmenin yollarını ararlarken, bunlardan bir kısmı amaçlarına geç ulaşmakta veya hiç bir zaman erişememektedirler. Bunun en başta gelen nedenleri ise, kuvvetli iman sahibi, bilgili, doğru, iffetli ve çalışkan arkadaşlarla yardımlaşmamak veya inançsız, tembel, bilgisiz, kısa görüşlü ve kötü ahlâklı kimselerden uzaklaşmamaktır.  6. Dünyanın vefasızlık, fanilik, aşağılık ve kötü yönlerini, araştırmak ve nefsin arzularını terk etmek. Eğer nefis azar, şımarır ve saldırganlığa başlarsa hemen sabır ilacına sarılıp ve toplumdan uzaklaşmaya yönelerek kötülüğü şiddetle isteyen nefsi yola getirmeye çalışmalıdır.  7. Yakın bir gelecekte kendisi gibi yetişkin bir insan olacağını düşünerek, kişinin çocuklarına eksiksiz bir güzel ahlâk eğitimi vermesidir. Kendisi bir çok kötü ahlâk ve alışkanlık sahibi iken, çocuklarının iyi bir çevre içinde güzel bir eğitim almaları ve çocuklarının bu güzelliklerini görmeleri sonucu bu kötülükleri bırakan ve güzel ahlâka yönelen çok sayıda insanı hepimiz toplumumuzda gözlemlemekteyiz.
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Güzel ahlak insan olmanın hakkı olduğu da söylenebilir.Allahu tealanın insanlara kendi ruhundan üflediğini düşündüğümüz zaman buna layık en güzel ahlaka ulaşmak için kuranı kerim ve hadisi şeriflere sarılmak en güzel yol olduğunu biliriz.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Güzel ahlaka ulaşmanın en güzel yolu öncelikle nefsimizi yendikten sonra kuranı kerim ve sünnettleri kaynak olarak almaktır. bu her iki kaynağın gerektirdiği gibi davrandıktan sonra güzel bir ahlaka kavuşmuş olursunuz.
+ Yorum Gönder