+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Hz. Alinin Sözüne Göre Çocuk Eğitimi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Hz. Alinin Sözüne Göre Çocuk Eğitimi Hakkında Bilgi


  Hz. Alinin Sözüne Göre Çocuk Eğitimi nasıldır


  Çocuğun eğitimi konusunda Hz Ali'nin şu sözü zikredilmiştir: "Evlâdınızı bulunduğunuz zamandan başka bir zaman için talim ve terbiye ediniz Çünkü onlar sizin zamanınızdan başka bir zaman için halk olunmuşlardır Çocuğun terbiyesinde sakın kusur gösterme; zira o, senin zamanından başka bir zaman için yaratılmıştır"
  Bu terbiye nasıl olmalıdır? Peygamber Efendimiz, çocuğun hayır üzere yetiştirilmesi halinde yine hayır üzere yaşayacağını, dünya ve ahirette mesut olacağını beyan etmektedir Hayır üzere yetiştirmenin yolu da, çocuğa doğduğu andaki safiyetini, güzel ahlak ve salih yaşayış istikametinde devam ettirmesini temin edecek hayat prensiplerini benimsetip kazandırmaktır Bu prensipler de, en mükemmel şekliyle İslam'da mevcuttur Kur'an ve Sünnet, baştan başa insanı sonsuz kemal mertebelerine yüceltecek esaslardan ibarettir Bunun içindir ki, çocuğun babası üzerindeki haklarından biri, kendisine Kur'an eğitimi verilmesidir
  İslam dünyasının yetiştirdiği büyük sosyologlardan İbni Haldun, çocuğun eğitimine Kur'an'la başlanması konusunda şunları söyler:
  "Çocuklara Kur'an talim etmek dinin şeairinden bir şiardır Müslümanlar bunu esas alarak, bütün beldelerinde yaygın olarak Kur'an eğitimi yapmışlardır Çünkü Kur'an ayetlerine ve hadislere dayanan İslam inancının kalplerde kökleşmesi, her şeyden önce bu şiara bağlıdır Onun için Kur'an öğretimi esas haline gelmiş olup, daha sonra hasıl olan melekeler bu esas üzerine bina edilmiştir Bunun sebebi şudur: Küçüklerin eğitimi çok daha fazla köklü olup, daha sonraki yaşlarda alınan eğitim ve öğretime temel teşkil eder Çünkü kalpler ve zihinler diğer melekelerin temelidir Üzerine bina edilen şeyin tarzı ve durumu, temele bağlıdır"12
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Çocuğun terbiyesi anne ve babanın sorumluluğundadır. hazreti aliye göre anne ve babaların çocuklarına terbiye öğretirken kendi çağlarında ki gibi değil çocuklarının doğduğu çağa uygun bir terbiye verilmesi gerektiğini belirtmiştir.
+ Yorum Gönder