+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Bir kimsenin evlenmek istediği bayanla görüşmesinin ölçü ve sınırı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Bir kimsenin evlenmek istediği bayanla görüşmesinin ölçü ve sınırı nedir
  Bir kimsenin evlenmek istediği bayanla görüşmesinin ölçü ve sınırı nedir bunun hakkında bilgi


  Bir kişinin evlenmek istediği bayanla görüşmesinde sakınca görülmemektedir yalnız o bayanla adaplı bir şekilde görüşülürse aksi taktirde günah ve haram olabilir.

  İslâm'da bir erkeğin yabancı kadının mahrem sayılan yerlerine bakma yasağının birtakım istisnaları vardır. İhtiyaç veya zaruret durumları bulununca veya evlenme düşüncesi olunca bu yasak kalkar.

  Erkeğin evlenmek istediği kadını bizzat görme hakkı vardır. Bu konuda onun, yüz ve beden güzelliğini anlamak için yüz, eller ve boyuna bakması yeterli görülmüştür. Yüz, güzelliğe ve eller de bayanın zarifliğine delâlet eder. Sahabeden Câbir ibn Abdillah'ın (radıyallahu anh) naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur: "Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediği zaman, onun evlenmesini teşvik edecek niteliklerine bakabilirse baksın."595 Muğîre ibn Şu'be (radıyaUahu anh) bir kadına talip olduğunda Hz. Peygamber (saiiaikhu aleyhi ve sellem) kendisine şöyle buyurmuştur: "Ona bak. Çünkü bu, aranızda sevginin devamına vesile oiur."396

  Hanbelîler'e göre, evlenilmek istenen kadının günlük işleri yaparken açık kalabilen yerlerine bakmak caizdir. Dayandığı delil yukarıda naklettiğimiz hadislerdir. İmam Şafiî, bakmanın kızın ve ailesinin haberi olmaksızın yapılması gerektiğini söylerken, Mâlikîler bu şekilde gizli bakmanın mekruh olduğunu söylerler.397

  Sonuç olarak, bir erkek evlenmek istediği kızla, istemeden önce üçüncü bir kişinin yanında veya herkese açık bir yerde görüşebilir. Aynı şekilde kızın da erkeği görme hakkı vardır. Buna göre, erkekle kadının birbirini görmeden evlenmesi doğru değildir. Çünkü insanların zevkleri ve hoşlanıp hoşlanmadığı şeyler çok farklıdır. Birisinin hoşuna gitmeyen bir erkek veya kadın diğerinin hoşuna gidebilir. Evlilik gerçekleştikten sonra dönüş çok daha zordur. Bu nedenle önceden Islâmî ölçüler içinde görüşmek evliliğin selameti bakımından faydalıdır.  395 Ebû Dâvûd, nikâh, 18; Tirmizî, nikâh, 5; Ahmed ibn Hanbel, age, III, 334, 360, II, 286, 299, V, 324. Hadîsin râvileri güvenilir (sika) olup, Hâkim, hadisin sahih olduğunu ortaya koymuştur.
  396 Tirmizî, nikâh, 5; Nesâî, nikâh, 17; İbn Mâce, nikâh, 9.
  397 Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî, VII, 24. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Evlenecek olan iki kişi birbirlerini daha iyi tanımak için buluşabilirler. ancak bunu yaparken erkek ve kızın aralarına belli bir mesafe koymaları gerekir.+ çünkü aralarında mesafe oluşmazsa allah korusun ikisi de zina işleyebilirler.
+ Yorum Gönder