+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Evlilikte kocanın hakları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Evlilikte kocanın hakları nelerdir


  Evlilikte kocanın hakları nelerdir kısaca bilgi


  Kocanın karısı üzerinde miras dışında bir mâk hakkı bulunmamaktadır. Hatta kadın, kendisine ait bir evi ikametine tahsis etmesi için kocasına kiraya verebilir.414 Karı kocanın birbirine karşı sevgi ve saygı ile davranması karşıkkk hak ve borçlardandır.


  Evli eşler arasında, ev içi, ev dışı işlerde bir görev bölümü eski çağlardan beri her devirde olmuştur. Bu konuda eşlerin ruh ve fizik yapıları, soysal ve kültürel çevre behrleyici olmuştur. Hz. Peygamber'in evin içindeki işleri kızı Fâtıma'ya, dışarıdaki işleri ise damadı Hz. Ak'ye öğütlemesi bu konuda geleneksel görev bölümünü İslâm'ın da onayladığı anlamına gelebilir. Buna göre dışarıda çalışmayan bir kadının evin içindeki işleri makul ve maruf ölçüler içinde yapması, "iyi geçim kuralları" na uyma olarak kabul edilebilir.


  414 İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadît, III, 321-339; Kâsânî, age, IV, 14, 15.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Evlilikte kocanın birince temel hakkı ailesinin geçimini sağlayabilmesidir. Başka bir temel hakkı da eşine ve çocuklarına sahip çıkmasıdır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Tüm evliliklerde olduğu gibi kocaların bazı hakları vardır. bunların en önemlisi aile fertlerinden saygı görmektir. onun dışında eşinin kocasının yemeğini hazırlamalı ve kocası ne diyorsa onu yapmalıdır. yani evlilikte koca aile reisidir.
+ Yorum Gönder