+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Çocukların geçim masrafları kime aittir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Çocukların geçim masrafları kime aittir


  Çocukların geçim masrafları kime aittir hakkında bilgi


  Çocuklann geçim masraflan, erkek çocuğu meslek sahibi olup kendi geçimini sağlayacak duruma gelinceye, kız çocuğu ise ev-leninceye kadar babalarına aittir. Anneleri, geliri bulunsa bile bu masraflara katılmaya zorlanamaz. Kendiliğinden katılırsa bu onun ahlâkının güzelliğinden olup, bundan dola)! sadaka ecri alır. Kur'ân'da şöyle buyurulur: "Eğer (çocuklarınızı) sizin için, anneleri emzirirlerse, onlara emzirme ücretlerini tam olarak veriniz." (Talâk, 65/6). Bu ayet, çocuğun nafakasının babaya ait olduğunu gösterir. Nitekim, Ebu Süfyan'ın kansı Hind binti Utbe'nin sorusu üzerine, Hz. Peygamber, Ebu Süfyan'ın malından kendisine ve çocuklanna yetecek kadannı ma'rûfa göre alabileceğini büdkrniştir.420
  Erkek veya kız çocuklarının kendine ait mal ve geliri bulunursa, geçim masrafları öncelikle kendi gelirlerinden karşılanır.

  Ebu Hüreyre'den rivayete göre, yanında 5 dinarı olan birisinin, bunları hangi sıraya göre harcaması gerektiğini sorması üzerine, Allah'ın Rasûlü, önce kendi ihtiyacına, sonra eşine, sonra çocuklarına, sonra hizmetçisine, sonra da uygun bulacağı bir yere harcamasını bildirmiştir.421

  420 Buhârî, büyü', 95; Nesâî, kudât, 31; İbn Mâce, ü'cârât, 65.
  421 Nesâî, zekât, 54, büyü', 84; İbn Hanbel, age, II, 251, 471, III, 205; bk. Ebû Dâvûd. itâk, 9.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Çocukların geçim masrafları çocukluktan anne ve babaya aittir. Fakat büyüdükleri zaman kendi işlerini kurup kendi geçimlerini sağlayabileceklerdir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Çocukların geçim masrafları çocuğun anne ve babasına aittir. ancak anne çalışmıyorsa sadece babaya aittir. çocuk belli bir yaşa kadar anne ve babasının himayesi altında olsa da belli bir yaştan sonra artık oda aileye katkıda bulunmalıdır.
+ Yorum Gönder