+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Din ayrılığının geçim masraflarını karşılamaya etkisi var mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Din ayrılığının geçim masraflarını karşılamaya etkisi var mıdır


  Din ayrılığının geçim masraflarını karşılamaya etkisi var mıdır hakkında bilgi


  Kadın itaatsiz veya mürted olmadığı sürece, eşler arasındaki din ayrılığı, kocanın nafaka yükümlülüğünü düşürmez. Çünkü müslü-man erkeğin ehl-i kitap bir kadınla evlenmesine aşağıdaki ayede izin verilmiştir. "Kendilerine sizden önce kitap verilenlerden, hür ve iffetli kadınlar da, siz onların metihlerini verip nikâh edince (size helal kılındı)." (Mâide, 5/5). Evlilik meşru olunca, bununla ilgili harcamaların koca tarafından yapılması da gerekli hale gelir.

  Hanefîlere göre, usûl, fürû ve eşin nafakasında din birliğinin bulunması şart değildir. Bu üç sınıf dışında kalan hısımlar arasında ise din birliği şarttır. Çünkü Müslümanla gayrimüslim arasında miras cereyan etmez. Buna göre, eş, ana baba, dedeler, nineler, çocuk ve torunlar dışında kalan hısımlara din ayrılığı bulununca, nafaka yardımı yapmak gerekmez. Eşin nafakası, onun evde akkonulması, usul ve fürûun nafakası ise "biri diğerinin parçası olması" ilkesine dayanır. Bir kimsenin parçası kendisi gibidir. Ancak bunlar nafaka yükümlüsünün rızası dışında, İslâm ülkesini terk edip, gayrimüslim ülkede yaşarlarsa, bunların geçim masraflarını karşılamak müslüman üzerine vacip olmaz.

  Eş dışındaki bütün hısımların geçimini sağlamanın sebebi ihtiyaçtır. İhtiyacı olmayanın geçimini sağlamak gerekmez. Çünkü malı olanın ihtiyaçları öncelikle kendi malından karşılanır. Ancak eş zengin de olsa, onun geçim harcamaları kocasının üzerine vaciptir. Çünkü karıya nafaka vermenin sebebi ihtiyaç değil, onun kocanın bir hakkı olarak evde "tutulması" dır. Diğer yandan kadın da kendi gelirini aile ihtiyaçlarına harcayabilir. Zorunlu olmadığı halde böyle bir fedakârlıkta bulunması ona kocasından daha fazla ecir kazandırır. Çünkü aile efradına yapılan harcamaların en faziletli sadaka hükmünde olduğu hadislerle sabittir.429

  429 Tirmizî, biıt, 42; İbn Mâce, cihâd, 4.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Din ayrılığının geçim masraflarını karşılamada eğer ki koca tarafından karşılanıyor sakınca olunmadığı söylenmektedir başka hususlarda doğru görülmemektedir .
+ Yorum Gönder