+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Aktâb İslami Dini Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
  1. D.K.F.Q
    Devamlı Üye

    Aktâb İslami Dini Sözlük

    Aktâb İslami Dini Sözlük çok kısa


    Kutublar. Tasavvufta yüksek derecelere ulaşmış mübârek, kıymetli zâtlar Kutb'un çokluk şeklidir. (Bkz. Kutub)
  2. Harbikız
    Devamlı Üye

    aktab ne demektir


    Hak tarikatların reisleri, şahları.(Alem-i İslamda, her biri ümmetin ehemmiyetli bir kısmını daire-i dersine alıp harika irşad ve kerametlerle manevi terakki ettiren ve hüccetler yerine müşahedata, keşfiyyata dayanan en derin ehl-i tahkik ve hakikat olan zatlar. Ş.)
+ Yorum Gönder