+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Haham hakkında bilgi, Haham ile ilgili bilgi, Haham anlam Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Haham hakkında bilgi, Haham ile ilgili bilgi, Haham anlam
  Haham hakkında malumat
  Yahûdî din adamı.
  Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:
  Ey îmân edenler! Muhakkak ki; hahamlardan ve râhiplerden bir çoğu, bâtıl sebeplerle, insanların mallarını yerler ve onları Allah’ın yolundan alıkorlar. Altını ve gümüşü yığıp ve biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlara pek acıklı bir azâbı müjdele. (Tevbe sûresi: 34)

  Allahü teâlâ Mûsâ aleyhisselâma Tevrât kitabını (yazılı emirleri) verdiği gibi, bâzı ilimleri yâni sözlü emirleri de verdi. Mûsâ aleyhisselâm bu ilimleri Hârûn ve Yûşâ (aleyhimesselâma) bildirdi. Bunlar da kendilerinden sonra gelen peygamberlere bild irdiler. Bu bilgiler nesilden nesile yâni hahamlardan hahamlara nakledildi. Bunlara zamanla yahûdîlerin âdetleri, kânun müesseseleri, hahamların bir mevzûdaki tartışmaları ve şahsî görüşleri de karıştırıldı. Böylece hahamların şahsî görüş ve münâkaşalarını ifâde eden bilgiler yahûdî kitablarına girdi. Yahûdî hahamlarından Akilos bunları topladı ve kısımlara ayırdı. Talebesi haham Meir bunlara ilâveler yaparak basitleştirdi. Daha sonraki hahamlar bu rivâyetlerin te’lifi (birleştirilmesi) ve topla nması için çeşitli usûller ve şartlar koydular. Böylece pekçok rivâyetler ve kitaplar ortaya çıktı. (Harputlu İshâk Efendi)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Haham Yahudi din adamlarına verilen addır.Haham ve rahip hakkında Tövbe suresinde şöyle bildirilmitir. "Ey iman edenler! Muhakkak ki hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu, batıl sebeplerle, insanların mallarını yerler ve onları Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü yığıp ve biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlara pek acıklı bir azabı müjdele". Tevbe suresi 34 ayette çok açık bir şekilde bildirilmiştir.
+ Yorum Gönder