+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Edillei şeriyye hakkında bilgi, Edillei şeriyye ile ilgili bilgi, Edillei şeriyye Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Edillei şeriyye hakkında bilgi, Edillei şeriyye ile ilgili bilgi, Edillei şeriyye
  Edillei şeriyye anlamı nedir
  Edille-i Şer’iyye
  Din bilgilerinin elde edilmesine esâs olan ve bunlara bağlı bulunan deliller.
  Edille-i şer’iyye dörttür: Kitâb (Kur’ân-ı kerîm), Sünnet (Peygamber efendimizin söz, fiil ve takrirleri, bir iş yapılırken görüp de ona mâni olmadıkları şeyler), İcmâ (müctehid âlimlerin dînî bir işin hükmünde söz birliği etmeleri) Kıyâs (hükmü bili nmeyen bir şeyi hükmü bilinene benzeterek anlamak). (Abdülganî Nablüsî)

  İslâmiyet, edille-i şer’iyye ve ona bağlı ikinci derecedeki delil ve vesîkalar ile bize gelmiştir. Bu delîllere dayanmayan, bunların dışında kalan her şey bid’attir, red olunur. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)
  Din ile ilgili hükümlerin isbâtında edille-i şer’iyye, mû’teberdir. Tasavvufçuların keşif ve kerâmetleri değil. (İmâm-ı Rabbânî)
  Edille-i şer’iyyenin dört olması müctehidler içindir. Mukallidler yâni dört mezhebden birinde olanlar için delil, sened, bulunduğu mezheb reisinin ictihadı ve sözüdür. (Hâdimî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Edille Şeriyye din bilgilerini bir arada toplanıp bunlara bağlı olarak bulunan kanıt ve Edille Şeriyye Kuran-ı kerim,Sünet(Peygamberimizin yaptıkları ve yapılması gereken hususlar),İcma(Müctehid alimlerin dini işte söz birliğinin sağlanması)Kıyas(hükmü bilinmeyen bir konuyu bilenene benzeterek anlamak)'tır.
+ Yorum Gönder