+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Edeb hakkında bilgi, Edeb ile ilgili bilgi, Edeb anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Edeb hakkında bilgi, Edeb ile ilgili bilgi, Edeb anlamı
  Edeb konusunda bilgi
  1. Güzel hallere ve huylara sâhib olma ve utanılacak hareketlerden sakınma, her hususta haddini bilip, sınırı gözetme hâli.
  Edebi gözetmek, zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen Hakk’a kavuşamaz. (İmâm-ı Rabbânî)
  Allahü teâlâya karşı edeb, O’nun emirlerini yerine getirmekle olur. Avâmın, halkın edebi, dînin emirlerine uymak, havâssın, seçilmişlerin edebi, dînin emirlerine uymakla berâber kalbi zikr (Allahü teâlâyı anmak) nûru ile aydınlatmak, gönülden Allahü teâlâdan başka her şeyi çıkarmaktır. (İmâm-ı Gazâli)

  Âdemoğlunun edebden nasîbi yok ise insan değildir. Âdemoğlu ile hayvan arasındaki fark budur. Gözünü aç ve gör ki bütün Allahü teâlânın kelâmının mânâsı, âyet âyet edebden ibârettir. (Şems-i Tebrîzî)
  İnsanlar edebe ilimden çok daha fazla muhtacdır. (Abdullah bin Menâzil)

  En büyük edeb, ilâhî hududu muhâfaza etmek, gözetmek, Allahü teâlânın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmaktır. (Abdülhakîm-i Arvâsî)
  Din büyüklerinin yolu baştan sona edebdir. (İmâm-ı Rabbânî)
  Bir kimsenin edebli olması, iyi kalblilik ve akıllılık alâmetidir. (Sırrîy-i Sekatî)

  Kul için güzel edebden daha iyi mertebe görmedim. Çünkü aklın hayâtı edebdir. İnsan edeb ile dünyâ ve âhirette yüksek derecelere kavuşur. (Ebû Osman Hîrî) Edeb ehli edebden hâli olmaz, Edebsiz ilim öğrenen âlim olmaz.
  (M.Sıddîk bin Saîd) İlim meclislerinde aradım, kıldım taleb, İlim geride kaldı ille edeb ille edeb. Edeb bir tâc imiş nûr-i Hüdâ’dan Giy ol tâcı emin ol her belâdan
  (Yûnus Emre)

  2. Namazda müstehab ve mendup olan şeyler.
  Namazın sünnet ve edeblerinden birini gözetmek ve tenzîhi bir mekruhtan sakınmak; zikir ve tefekkürden üstündür. (İmâm-ı Rabbânî)
  İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretleri namaz abdestinin edeblerinden bir edebi terk ettiği için kırk senelik namazını kazâ etmiş, yeniden kılmıştır. (İmâm-ı Rabbânî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Edep insanların hal ve hareketlerin doğru bir şekilde bu işlerden uzak durar ve haddinden fazla ileri gitmez,güzel huylara sahip olma anlamındadır.Edep gözetmek,zikirden daha üstün olduğunu belirtilmiştir.
+ Yorum Gönder