+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Çarmıh hakkında bilgi, Çarmıh ile ilgili bilgi, Çarmıh anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Çarmıh hakkında bilgi, Çarmıh ile ilgili bilgi, Çarmıh anlamı
  Çârmîh (Çihâr mîh) ne demek

  Dört çivi. Birbiri üzerine dikey olarak konulmuş iki tahtadan meydana gelen, suçluları îdâm etmek için kullanılan haç şeklindeki darağacı. Bu cezâya çarptırılan kişi iki yana açılmış kollarından ve bağlanmış ayaklarından çivilenerek öldürülürdü.

  Engizisyon mahkemeleri denilen papaz cemiyetleri tarafından katledilen, çarmıha gerilen ve yakılanların sayısı, beş milyon iki yüz bindir. (Harputlu İshak Efendi)

  Yahûdîlerden bir cemâat, Îsâ aleyhisselâm ve annesi hazret-i Meryem’e dil uzattılar. Îsâ aleyhisselâm bunu duyunca onlar hakkında beddûa etti. Allahü teâlâ onun bu duâsını kabûl eyledi. Hazret-i Îsâ’ya ve annesine dil uzatanları maymun ve domuza çevi rdi. Bu durumu aralarında görüşen yahûdîler hazret-i Îsâ’yı öldürmek üzere anlaştılar. Hazret-i Îsâ’yı aramaya başladılar. Îsâ aleyhisselâmın havârîlerinden biri olan Yehûda (Judas) bir kaç kuruş karşılığı, Îsâ aleyhisselâmın yerini onlara haber verdi. Îsâ aleyhisselâmı yakalamak için yahûdîler ile berâber eve girince, Allahü teâlâ Yehûda’yı Îsâ aleyhisselâma benzetti. Yahûdîler onu Îsâ aleyhisselâm diye yakaladılar. Çarmıha gererek asıp öldürdüler. Îsâ aleyhisselâm ise, Allahü teâlâ tarafından göğe kaldırıldı. (Senâullah Dehlevî, Ebû Hayyân Endülûsî, Ahmed Sâvî)

  Hıristiyanlar, Îsâ aleyhisselâmın çarmıha gerilip orada öldüğüne, fakat sonra diriltilip göğe çıktığına inanırlar. Müslümanlar ise, Îsâ aleyhisselâmın çarmıha gerilmediğine, doğrudan göğe kaldırıldığına inanırlar. Bu husus, Kur’ân-ı kerîmin Nisâ sûre si 157-158. âyet-i kerîmelerinde bildirilmiştir. (Enver Şah Keşmîrî)

  Çarmıh, Çarmıh nedir, Çarmıh hakkında bilgi, Çarmıh ile ilgili bilgi, Çarmıh anlamı, Çarmıh ne demek,
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Çarmıh insanların en kötü bir biçimde yakılıp veya katletilmesidir.Çarmaha gerilen insanlar ya yakılır veya kuşlar tarafından öldürülürdü.papaz cemiyetleri tarafından çarmıha gerilen veya yakılanların sayısı korkuntur bunlar tam tamına beş milyon iki yüz bin insandır.
+ Yorum Gönder