+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Behailik hakkında bilgi, Behailik ile ilgili bilgi, Behailik anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Behailik hakkında bilgi, Behailik ile ilgili bilgi, Behailik anlamı


  Behâîlik in manası nedir


  Müslüman görünüp İslâmiyet’i içerden yıkmak için çalışan El-Bâb Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi olan Behâullah’ın, kurduğu bozuk yol.

  Behâîlere göre namaz, Hayfa’ya karşı durup, Allah’ı düşünmektir. Namaz ferdî olup duâdan ibârettir. Oruç, 2 Mart-21 Mart arası on dokuz gün tutulur. 21 Mart günü Oruç bayramı olup, Behâî yılının ilk günüdür.

  Hacları, El-Bâb Ali Muhammed’in Şirâz’daki evini veya Behâullah’ın Bağdâd’daki evini gidip görmektir. On dokuz sayısını kutsal sayan Behâîleri umûmî adâlet evi dedikleri, yüksek meclislerine seçilen on dokuz kişi idâre eder. Her Behâî, senelik kazancının beşte birini bu hey’ete vermeye mecbur tutulur. (Muhammed Ebû Zühre)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  El Bab Ali Muhammed ismindeki bir acamin talebesi Behaullah'ın kurduğu bozuk ve İslamiyeti yıkmak,bozmak ve dağıtmak istemişlerdir.Behailik İslamiyetin yani Ehl-i Sünnetin tamamen dışına çıkmış ve kendilerine göre bir ibadet şekli edinmişler.Behailik'e göre namaz Hayfa'ya karşı durp Allah'ı düşünmektir,Oruç 2 mart 21 mart arası yani 19 gün oruç tutulur.21 mart günü Oruç bayramı olarak Behai yılının ilk günü saymışlardır.
+ Yorum Gönder