+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Bedr gazvesi hakkında bilgi, Bedr gazvesi ile ilgili bilgi, Bedr gazvesi anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bedr gazvesi hakkında bilgi, Bedr gazvesi ile ilgili bilgi, Bedr gazvesi anlamı









  Bedr Gazvesinin manası nedir


  Peygamber efendimizin Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş. Bu muhârebede müslümanlar üç yüz on üç, müşrikler bin kişiydi.

  Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:
  Bedr muhârebesinde düşmana nisbetle daha az ve zayıf olduğunuz hâlde, Allahü teâlâ size yardım etti, kesin zafer verdi. Allah’tan korkun ki, şükretmiş olasınız. (Âl-i İmrân sûresi: 123)

  Bedr harbinde Eshâb-ı kirâm güç durumda kaldıkları sırada sevgili Peygamberimiz; “Yâ Rabbî! Bana vâdettiğin yardımı lütfet!” diye duâ ettiğinde, Enfâl sûresinin 9. âyet-i kerîmesi nâzil olup (inip), meleklerin müslümanlara yardım için gönderildikleri şöyle bildirilmiştir: “O vakit Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da O size; “Gerçekten ben arka arkaya bin melâike ile (meleklerle) imdâd ediyorum” diye duânızı kabûl buyurmuştu. (İbni Abbâs, Taberî, Kurtubî)

  Cebrâil (aleyhisselâm) bana gelip dedi ki: “Bedr Gazvesi’nde bulunanları nasıl sayarsınız?” Ben; “Onlar ümmetimin en hayırlıları (üstünleri) ” dedim. Cebrâil (aleyhisselâm) ; “Meleklerden (o muhârebede) hazır bulunanlar da bizim yanımızda aynen böyle olup, meleklerin en hayırlılarıdır” dedi. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
  Bedr Gazvesi’nde her birimiz bir müşrikin başına kılıcımızı salladığımız zaman, daha kılıç hedefine varmadan, kâfirin kellesinin bedeninden ayrılıp yere yuvarlandığını görüyorduk. (Sehl radıyallahü anh)








 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye





  Bedr savaşı Mekkeli Müşriklerin işkence ve zulüm altında kaln müslümanlara karşı açtıkları savaştır.bu savaş Peygamber efendimiz(s.a.s)'in yaptığı ilk savaştır.Bu savaşta müşrikler çok büyük bir farkla mağlup edilmişlerdir.Bedir savaşında Müslümanlar üçyüz kişi iken Mekkeli müşrikler tam üç katlarıydı yani 900 kişiydi ama Rabbimiz bu savaşın Müslümanların kazanacağı ve müşriklerin mağlup olacağını Enfal suresinin 9. ayeti kerimesi nazil olmuştur.bu Savaşta Peygamber efendimiz'in en yakın arkadaşlarından Ubeyde yaptığı teke tek dövüşte ağır yara alarak şehit olmuştu.




+ Yorum Gönder