+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Bedevi hakkında bilgi, Bedevi ile ilgili bilgi, Bedevi anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bedevi hakkında bilgi, Bedevi ile ilgili bilgi, Bedevi anlamı









  Bedevînin manası nedir


  Sahrada, çölde ve vahada göçebe halde yaşayanlar.
  Medîne-i münevvere çevresindeki Müzeyne, Cüheyne, Eslem, Eşca’ kabîleleri bedevî idi. Peygamber efendimiz Hudeybiye sulhünün yapıldığı sene umre için Mekke’ye gitmeye karar verdikleri sırada, Kureyş’in herhangi bir taarruz (saldırı) ihtimâline karşı bu kabîlelerin de berâberlerinde bulunmasını istediler. Fakat bedevîler korkularından bu şerefli dâvete uymayıp özür dilediler. Bu sebeple Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen şöyle buyurdu:
  (Henüz kalplerinde îmân yerleşmemiş olan Kureyş müşriklerinden korkarak) geri kalan bâzı bedevîler sana; “Mallarımız ve âilelerimiz bizi (seninle gitmekten) alıkoydu. Bu sebeple Allahü teâlâdan bizim için af ve mağfiret dileyiver” diyecekler. Onlar kalblerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler (Yoksa, senin kendileri için istiğfâr etmene veya etmemene aldırmazlar) . (Feth sûresi: 11) (Senâullah Dehlevî, Taberî)








 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye





  Bedevi çölde veya göçebe şeklinde yaşayan insanlara bedevi denilmiştir.Medine-i Münevvere çevresinde Müzeyne,Cüheyne,Eslam,Eşca kabilelerine bedevi denilmiştir.




+ Yorum Gönder