+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Halal ne demek, Halal hakkında bilgi, Halal ile ilgili bilgi, Halal anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Halal ne demek, Halal hakkında bilgi, Halal ile ilgili bilgi, Halal anlamı

  Halâl (Helâl) in manası nedir


  Yasak edilmiş olmayan, yâhut yasak edilmiş ise de, İslâmiyet’in özr, mâni ve mecbûriyet saydığı sebeblerden birisi ile yasaklığı kaldırılmış olan şeyler.

  Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
  Ey mü’minler! Allahü teâlânın size helâl ettiği tayyib yâni güzel şeyleri kendinize haram etmeyiniz! Helâllere haram demeyiniz! Allahü teâlâ helâl ettiği şeylere haram diyenleri sevmez. (Mâide sûresi: 87)
  Duânın kabûl olması için helâl lokma yiyin. (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ıSeâdet)
  Bir kimse, hiç haram karıştırmadan, kırk gün helâl yerse, Allahü teâlâ, onun kalbini nûr ile doldurur. Kalbine, nehirler gibi hikmet (faydalı ilim) akıtır. Dünyâ muhabbetini, kalbinden giderir. (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ı Seâdet)

  Allahü teâlâ, peygamberlerine emrettiğini, mü’minlere de emretti ve buyurdu ki: “Ey peygamberlerim! Helâl yiyiniz ve sâlih (iyi) işler yapınız!” (Mü’minûn sûresi: 51) Mü’minlere de emretti ki; “Ey îmân edenler! Sizlere verdiğim rızıklardan helâl olanları yiyiniz.” (Bekara sûresi: 172) (Hadîs-i şerîf-Câmi-ul-Usûl, Mişkât, Müslim)
  Allahü teâlâya itâat etmek, bir hazîneye benzer. Bu hazînenin anahtarı duâ, anahtarının dişleri de helâl lokmadır. (Yahyâ bin Muâz)

  Haram yiyenlerin yedi âzâsı, istese de istemese de günâh işler. Helâl yiyenlerin her âzâsı ibâdet eder. Hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. (Sehl bin AbdullahTüsterî)
  Bizim yolumuzda el, helâl kârda (işte); gönül ise hakîki yârdadır (Allahü teâlâdadır). (Ubeydullah-ı Ahrâr)
  Her gün helâlinden alış-veriş yapmam, geceleri ibâdet, gündüzleri oruçla geçirmemden bana daha sevimlidir. (Muâviye bin Kurre)

  Halal lokma :
  Haram olmayan, dinde yenilmesi yasak edilmeyen yiyecek.
  Helâl lokma yemeyen kimse, Allahü teâlâya itâat etme gücünü kendisinde bulamaz. Helâl lokma yiyen kimse de Allahü teâlâya isyankâr olmaz. (Ali Râmitenî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Helal yasaklamamış yenmesi veya içilmesi Allah(c.c.) tarafından bildirilmiştir.Helal İslamiyetin özr,mani ve mucburiyetten saydığı birisidir veya yasaklığı kaldırılmış olan ihtiyaçlardır.
+ Yorum Gönder