+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Zürriyyet nedir, zürriyyet hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zürriyyet nedir, zürriyyet hakkında bilgi
  Zürriyyet in manası nedir

  Soy, nesil.
  Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
  Ey Rabbimiz! Bizi sana teslîmde, boyun eğmekte ve ihlâsta sâbit kıl. Zürriyyetimizden bir topluluğu da sana itâatkâr ve boyun eğici kıl. (Bekara sûresi: 128) Hudâ Rabbim, Nebîm hakka, Muhammeddir Resûlullah, Hem İslâm dînidir, dînim, kita bımdır kelâmullah. Akâidde, Ehl-i sünnet oldu mezhebim hamdolsun, Amelde Ebû Hanîfe mezhebi, mezhebim vallah. Dahî zürriyyetiyim Âdem aley hisselâmın hem, Halîl'in milletiyim, dahî, kıblem Kâbe, Beytullah. (M. Sıddîk Gümüş)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Zürriyyet'in manası bir erkek ve kadından yani evli bir çiften gelen nesil soy anlamındadır.Bakara 128. ayette şöyle buyrulmuştur."Ey Rabbimiz!Bizi sana teslimde,boyu eğmekte ve islahta sabit kıl.Zürriyetimizden bir (neslimizden veya soyumuzdan gelen) topluluğunuda ve sana itaatkar kıl"diye çok açık bir şekilde Zürriyyetin anlamını açıklamıştır.
+ Yorum Gönder