+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Necs hakkında bilgi, Necs ile ilgili bilgi, Necs anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Necs hakkında bilgi, Necs ile ilgili bilgi, Necs anlamı
  Necs nedir

  Necs (Necis, Neces)înen temiz olmayan, pis, murdar.
  Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:
  Ey îmân edenler! Müşrikler (kâfirler) ancak bir necestir. Onun için bu yıllardan sonra onlar Mescid-i Harâm’a (Kâbe-i muazzama ve çevresine) yaklaşmasınlar. (Tevbe sûresi: 28)

  Müşriklerin kendileri (bedenleri) necs olsaydı, îmân edince temiz olmamaları lâzım gelirdi. O hâlde onlara neces denilmesi, kalblerinin neces olduğunu bildirmek içindir. Îmân edince bu neceslik gider, temiz olurlar. Îtikâdlarının (inançlarının) kalbl erinin pis olması, bedenlerinin pis olması demek değildir. (Ahmed Fârûkî)
  Hınzırdan başka her hayvan diri iken temizdir. Ölünce necs olurlar. Hınzırın derisi ve her parçası necstir. (M. Zihni Efendi)
  Kapalı şişe içinde idrâr taşıyanın namazı câiz olmaz. Çünkü şişe bevlin meydana geldiği yer değildir. Bundan anlaşılıyor ki, cebindeki şişede dirhemden (4 gram 80 santigram) fazla kan, ispirto veya kapalı kutuda kanlı mendil, necs bez varken namaz kı lmak câiz değildir. (İbn-i Âbidîn)

  Necâsetin imbiklenmesi ile elde edilen sıvı necstir. Bunun için rakı ve ispirto kaba necs olup, içilmeleri şarap gibi haramdır. (Tahtâvî)

  Elbisenin bir yerine necâset bulaşsa, bulaşan yeri unutsa, zan ettiği yeri yıkasa temizlendi kabûl edilir. Yaş ayağı ile necs yerde yürüse, yer kuru ise ayakları necs olmaz. Yer yaş olup ayakları kuru ise, ayakları ıslanırsa necs olurlar. (Abdülganî Nablüsî)

  Şıra yâni üzüm suyu temizdir. Şarab hâline dönünce necs olur. (Abdülganî Nablüsî)
  Namazı bozanlardan birisi de necs yerde durmak ve secde etmektir. Necs yere temiz şey sererse bozmaz. (Alâüddîn-i Haskefî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Necs temiz olmayan murdal,pis anlamındadır.necs olan insanlar hakkında Allah(c.c.) Kuran-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur"ey iman edenler!müşrikler(kafirler)ancak bir necestir.Onun için bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a (Kabe-i muazzama)yaklaşmasınlar"(tövbe suresi 28.ayet)çok açık bir şekilde necs kelimesi açıklanmıştır.
+ Yorum Gönder