+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Zâhir Haberler Ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zâhir Haberler Ne demek
  Zâhir Haberlerin manası nedir

  Hanefî mezhebinin, İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe ve talebelerinden gelen kuvvetli, güvenilir haberlerine verilen ad. Bu haberlere usûl haberleri de denir.
  Hanefî mezhebinin bilgileri sonraki âlimlere üç yoldan gelmiştir. Bunlar; zâhir haberleri, nevâdir haberleri ve vâkıât haberleridir.
  Zâhir haberler, İmâm-ı Muhammed'in altı kitâbı ile bildirilmektedir. Bu altı kitab; El-Mebsût, Ez-Ziyâdât, El-Câmi-us-sagîr, Es-Siyer-üs-sagîr, El-Câmi-ul-kebîr, Es-Siyer-ül-kebîr kitâblarıdır. Bu kitabları İmâm-ı Muhammed'den güvenilir kimseler geti rdiği için zâhir haberler denilmiştir. Zâhir haberlerini ilk toplayan, Hâkim Şehîd Muhammed'dir. Bunun Kâfi kitâbı meşhûrdur. (İbn-i Âbidîn)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Hanefi Mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Ebu Hanife'nin ve talebelerinden gelen sağlam ve güvenilir haberlerine verilen addır.bu haberlerin bir diğer adı ise usül habereleride denir.
+ Yorum Gönder