+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Zâviye Ne Demek, Zâviye Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zâviye Ne Demek, Zâviye Hakkında Bilgi
  Zaviye Hakkında Bilgi
  1. Eskiden büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda veya köy ve kasabalarda; dînî ilimlerin, İslâm ahlâkının ve fen ilimlerinin öğretilmesi, yolcuların barınması maksadıyla kurulan yer; küçük tekke. (Bkz. Hânekâh, Tekke)
  Türkiye Selçuklu Devleti'nden sonra kurulan Osmanlı Devleti zamânında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde zâviyeler kuruldu. Osman Bey, sık sık hocası Şeyh Edebâlî'nin zâviyesine gider, sohbetlerini dinlerdi. (Âşıkpaşazâde)
  Zâviyeye devâm eden genç, orta yaşlı, ihtiyar her zümreden insan, gerekli dînî ilimleri okuyarak ve yaşayarak öğrenir, güzel ahlâk sâhibi ve herkes tarafından sevilen, topluma faydalı bir kişi olarak cemiyete katılırdı. (İslâm Târihi Ansiklopedisi)
  Zâviyeye bir yolcu geldiği zaman, eşyâ ve hayvanları yerleştirildikten sonra hamama sokuluyor, güzelce yıkanıyor,sonra bir odaya alınıp, yiyecek ve içecek ikrâm ediliyordu. Akşam namazından sonra zâviyede Kur'ân-ı kerîm okunuyor ve gece teheccüd namazına kalkılıyordu (İbn-i Battûta)
  2. Tasavvufta bulunan kimselerin, ibâdet için çekildiği tenhâ yer.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Zaviye eskiden yani kervanların ticaret amaçlı yaptıkalrı ve katettikleri mesafelerde kasaba veya köylerde İslam Ahlakının ve fen ilimlerin öğretilmesi,yolcuların barınacakları yerler anlamındadır.
+ Yorum Gönder