+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Zebür Ne Demek, Zbür Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zebür Ne Demek, Zbür Hakkında Bilgi

  Zeburla alakalı bilgiler


  Dört büyük kitabdan biri. Dâvûd aleyhisselâma indirilen mukaddes kitâb.
  Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
  Dâvûd'a (aleyhisselâm) Zebûr'u verdiğimiz gibi, (Habîbim) şüphesiz sana da vahy ettik. (Nisâ sûresi: 163)
  Tevrât'tan sonra Zebûr'da da yazmışızdır ki, arza (Cennet'e ancak) sâlih kullarım mîrâsçı olur. (Enbiyâ sûresi: 105)
  Allahü teâlânın peygamberleri vâsıtasıyla kullarına gönderdiği dört büyük kitabdan biri olan Zebûr, manzûm (şiir hâlinde) olup, İbrânî dili üzere idi. Tevrât'tan sonra indirilmiştir. Vâz ve nasîhat şeklinde olup, Tevrât'ı kuvvetlendirir ve açıklar. Z ebûr, Tevrât'ın hükmünü nesh etmemiş (kaldırmamış)tır. İçinde haram ve helâle dâir hükümler yoktur. (Ahmed Nişâpûrî)
  Allahü teâlâ Dâvûd aleyhisselâma güzel ve gür bir ses ihsân etmişti. O, Zebûr'u okurken bütün vahşî hayvanlar boyunlarını eğerek etrâfında toplanırlardı. Pek yanık ve tatlı sesiyle Zebûr'u okurken; insanlar, cinler, vahşî hayvanlar etrâfında halka ol ur, dinlerlerdi. Zebûr'u Dâvûd aleyhisselâmdan dinleyenler hayrân, şaşkın kalıp pekçok kimse kendinden geçip düşerdi. (Kâdı Beydâvî)
  Allahü teâlânın kitâbları vardır. Kur'ân-ı kerîmde bildirilen, yüz dört kitabdır. Yüzü küçük kitabdır. Bunlara suhuf denir. Dördü büyük kitabdır. Tevrât Mûsâ aleyhisselâma, Zebûr Dâvûd aleyhisselâma, İncîl Îsâ aleyhisselâma, Kur'ân-ı kerîm bizim peyg amberimiz Muhammed aleyhisselâma nâzil olmuştur. (Kutbüddîn İznikî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Zebur Davud(a.s.)'a gönderilen dört kutsal kitaptan birisidir.Zebur manzum şiir halinde olup ibrani bir dille yazılmıştır.Zebur Tevrat'tan sonra indirilmiş mukkades bir kitaptır.Vaaz ve nasihatlerde bulunup tevrat'ı kuvvetlendirilir ve açık hale getirir.Zebur Tevratın hükmünü ve gerçeğini kaldırmamıştır.Zebur'un içinde haram ve helalden bahsedilmemiştir.Allah(c.c.) Davud(a.s.)'a gür ve güzel bir ses ihsan etmiştir.Zebur'u okurken vahşi hayvanlar,insanlar,cinler etrafında halka olup Zebur'u dinlerlerdir.
+ Yorum Gönder