+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Zellet - Ül Kari Ne Demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zellet - Ül Kari Ne Demek
  Zellet - Ül Kari nin manası nedir

  Kırâat hatâsı. Namazın içindeki farzlardan kırâati yerine getirirken (Fâtiha ve zamm-ı sûreyi okurken) meydana gelen hatâ, yanlış okuma.
  Zellet-ül kârî dört şekilde olabilir:Birincisi i'râbda hatâdır. Yâni harekelerde ve sükûnda olabilir. Meselâ şeddeyi hafif okur veya medleri (uzunları) kısa okur veya bunların aksini yapar. İkinci şekil hatâ, harflerde olur. Harfin yerini değiştirir veya harf ilâve eder, yahut azaltır veya harfi ileri geri alır. Üçüncü şekil hatâ, kelimelerde ve cümlelerde olur. Dördüncüsü ise, vakf ve vaslde hatâ olur. Yâni duracak yerde durmaz geçer. Geçecek yerde durur. Bu dördüncü şekil hatâda mânâ değişse de bozulmaz. İlk üç şekilde zellet-ül kârî mânâyı değiştirip, küfre sebeb olacak mânâ hâsıl olursa veya âyet-i kerîmede kastedilen mânâ tamâmen değişirse, namazı bozar. (İbrâhim Halebî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Zellet namaz kılacak olan kişi farzlardan kıraatı yerine getirirken meydana gelen yanlış okumu anlamındadır.
  Zellet- ül Kari dört şekilde olabilir.râbda hatâ,harflerde oluşan hatalar,kelime veya cümlelerde oluşan hata,mana değişsede bozulma olmaz.kastdilen mana tamamen değiştirilirse namaz bozulur.
+ Yorum Gönder