+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Bir malın cinsini, miktârını, yerini belli etmek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bir malın cinsini, miktârını, yerini belli etmek

  Bir malın cinsini, miktârını, yerini belli etmeye ne denir


  TA'YÎN (Tâyin)

  1.Bir malın cinsini, miktârını, yerini belli etmek.
  Alış-verişte bir mal ta'yin edilirse, teayyün eder yâni ta'yin edilen malın kendisini vermek, teslim etmek lâzımdır. Benzerini, hattâ iyisini alması için müşteri zorlanamaz. (Ali Haydar Efendi)
  2. Me'mur etmek, vazîfelendirmek.
  Hazret-i Ömer halîfeliği zamânında devleti idârî bakımdan bölgelere ayırdı.Bu bölgelerin herbirinin başına bir vâli tâyin etti. Tâyin ettiği vâlilere; "Sizi insanlara tahakküm etmek, saltanat sürmek, zorbalık yapmak için tâyin etmedim. Siz hidâyet, d oğru yola götüren rehber olacaksınız. Müslümanlar size uyacaktır.Bunun için müslümanların hukûkunu gözetiniz. Müslümanları dövmeyiniz ki, zillete dücâr olmasınlar. Onları haksız yere medhetmeyiniz ki şımarmasınlar, kapılarınızı yüzlerine kapatmayınız ki, kuvvetliler zayıfları ezmesinler. Kendinizi müslümanlardan üstün görmeyiniz ki, zulme uğramasınlar" diye nasîhat ederdi. (İbn-i Sa'd-İbn-i Cevzî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  alış verişte bir mal tayin edilirse teayyün eder tayin edilen malın kendisi vermek,teslim etmek gerekir.
  Hz.Ömer döneminde İslamiyet çokça genişlemişti bu nedenle Hz.Ömer ayırdığı bölgelere vali tayin etmektir.Hz.Ömer valileri şöyle bildirmiştir"sizi ayırdığım bölgelere vali olarak tayin ettim ama sakın insanlara zorbalık etmeyin,saltanat sürmek için sizi tayin etmedim sizi halkın refah sevisini yükseltmek,doğru yolda olan bir rehber olarak tayin ettim"diye buyurmuştur.
+ Yorum Gönder