+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Bütün iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağı olan İslâmiyet'e verilen ad Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bütün iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağı olan İslâmiyet'e verilen ad

  ŞECERE-İ TAYYİBE nin manası

  Temiz ağaç. Bütün iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağı olan İslâmiyet'e verilen ad.
  Zâhir (beden) her zaman İslâmiyet'in emirlerini yapmaya mecbûrdur. Bâtın (kalb) da hakîkatin işleriyle meşgûl olur. Bu dünyâda amel, ibâdet lâzımdır. Bu amellerin bâtına çok faydaları vardır. Yâni bâtının (kalb ve rûhun) ilerlemesi, zâhirin İslâmiyet 'e uymasına bağlıdır. Zâhirin (bedenin) işi İslâmiyet'e uymak, bâtının işi de İslâmiyet'in meyvelerini, faydalarını toplamaktır. İslâmiyet, bütün kemâlâtın (olgunlukların) kaynağı, bütün üstünlüklerin ve iyiliklerin temelidir. İslâmiyet'in fayda ve meyve vermesi sâdece bu dünyâya mahsûs değildir. Âhiretin kemâlâtı (olgunlukları, üstünlükleri) ve sonsuz nîmetleri de İslâmiyet'e uymanın netîceleri ve meyveleridir. Görülüyor ki, İslâmiyet öyle bir Şecere-i tayyibedir ki, onun meyveleri ile bütün âlem dünyâda da, âhirette de faydalanmaktadır. Bütün faydalar ondan çıkmaktadır. (İmâm-ı Rabbânî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Şecere-i Tayyibe sözlükteki anlamı temiz ağaç anlamındadır.Bütün güzelliklerin ve iyiliklerin kaynağı olan İslamiyet'e verilen ad.
+ Yorum Gönder