+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin mübârek ahlâk ve âdetleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin mübârek ahlâk ve âdetleri
  ŞEMÂİL-İ ŞERÎFE

  Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin mübârek ahlâk ve âdetleri.
  Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin şemâil-i şerîfelerini Eshâb-ı kirâmdan Ebû Saîd-i Hudrî şöyle anlatmıştır: "Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, hayvana ot verirdi. Deveyi bağlardı. Evini süpürürdü. Koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısının s öküğünü dikerdi. Çamaşırını yamardı. Hizmetçisi ile birlikte yerdi. Hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca, ona yardım ederdi. Pazardan satın aldığı şeyleri torba içinde eve getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca, önce selâm verirdi. Bunlarla müsâfeha etmek için, mübârek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi, siyahı ve beyazı bir tutardı. Her kim olursa olsun, çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi; az olsa da, hafif, aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huylu idi. İyilik etmesini severdi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlü idi. Söylerken gülmezdi. Üzüntülü görünürdü. Fakat, çatık kaşlı değildi. Aşağı gönüllü idi. Fakat, alçak tabîatli değildi. Heybetli id i. Yâni saygı ve korku hâsıl ederdi. Fakat kaba değildi. Nâzik idi. Cömerd idi. Fakat isrâf etmez, faydasız yere bir şey vermezdi. Herkese acırdı. Mübârek başı hep önüne eğikti. Kimseden bir şey beklemezdi. Saâdet, huzûr isteyen O'nun gibi olmalıdır." (İmâm-ı Gazâlî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Hz.Peygamber(s.a.s)mübarek ahlakı ve adetleri en güzel şekilde işlemiştir.Çünkü dışarıdan biri geldiğinde bir lider bir peygamberin nasıl davrandığını nasıl yaşadığını görmek amacıyla gider ve İslam dininin ne kadar güzel bir biçimde uygulandığını Peygamberimiz(s.a.s)her konuda iyi davranır ve bir kişi bile olsa İslamı kabul ederse her türlü işkenceye maruz kalımıştır.ama hiçbir zaman Rabbini inkar etmedi ve İslamı en güzel bir biçimde işledi.
+ Yorum Gönder